hotline header big image

בג”ץ דחה את בקשת ארגוני זכויות האדם להוצאת צו ביניים שיקפיא הרחבת הקריטריונים המאפשרים זימון ל”חולות”

בג”ץ דחה היום (חמישי 30.7) את בקשת ארגוני זכויות האדם להוצאת צו ביניים שיקפיא את הרחבת הקריטריונים המאפשרים זימון של אלפי בני אדם נוספים למתקן “חולות”. הארגונים ביקשו למנוע את הרחבת הקריטריונים עד להכרעה בעתירה נגד חוקתיות התיקון המאפשר את הפעלת מתקן “חולות”, אשר עדיין תלויה ועומדת בבג”ץ.

הקריטריונים החדשים שנכנסו לתוקפם בשבוע שעבר מרחיבים את טווח מועד הכניסה לארץ, ובמסגרתם ניתן לזמן כעת למתקן “חולות” כל אזרח סודן שנכנס לישראל עד ל- 31.12.2011 (במקום עד ל-31.5.2011) וכל אזרח אריתראי שנכנס לארץ עד ל-31.7.2011 (במקום עד ל- 31.5.2009).

עו”ד אסף וייצן מהמוקד לפליטים ולמהגרים: “אנו מצרים על החלטה שעשויה להוביל לפגיעה באלפי בני אדם נוספים, ומצפים שההכרעה בשאלה החוקתית תינתן בהקדם”

x