hotline header big image

ארגוני זכויות האדם לשר הפנים: הקפא את ההחלטה על הסרת ההגנה הקבוצתית מעל אזרחי קונגו (DRC) עד לאחר הבחירות המתוכננות במדינה

ארגוני זכויות האדם (המוקד לפליטים ולמהגרים, היא”ס, רופאים לזכויות אדם והאגודה לזכויות האזרח) בדרישה משר הפנים ומנכ”ל רשות האוכלוסין וההגירה: הקפיאו את ההחלטה על הסרת ההגנה הקבוצתית מעל אזרחי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו עד לאחרי הבחירות המתוכננות במדינה בחודש הבא. המצב הביטחוני, ההומניטרי והרפואי במדינה מעמידים תושבי אזורים שלמים בה בסכנת חיים מיידית.

בעשרים השנים האחרונות חיים בישראל כמה מאות מבקשי מקלט מקונגו אשר רובם הגישו בקשות מקלט שטרם נענו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. בשנים שחלפו, הקימו אזרחי קונגו בישראל משפחות ושיקמו בה את חייהם. ביום 7.10.2018, ללא כל שינוי נראה לעין בקונגו, הודיעה רשות האוכלוסין וההגירה כי היא מסירה מעל אזרחי קונגו את ההגנה הקבוצתית שהייתה נהוגה קרוב ל-20 שנה. אנו דורשים משר הפנים ומנכ”ל רשות האוכלוסין וההגירה להקפיא החלטה זאת עד לבחינה מעמיקה של המצב בקונגו, לאחר הבחירות הצפויות להתקיים ב 23 בדצמבר 2018.

מכתב ארגוני זכויות האדם מציין: הסרת ההגנה הקבוצתית מעל אזרחי קונגו עומדת בניגוד לשלל מקורות בינלאומיים ומהימנים המעידים כי המצב במדינה נפיץ ועלול להתלקח לכדי מלחמת אזרחים. בדצמבר הקרוב עתידות להתקיים בחירות היסטוריות בקונגו, הנשלטת שנים ארוכות בידי הדיקטטור ג’וזף קאבילה. שלל דו”חות עדכניים מעידים על מעצרים שרירותיים של מתנגדים פוליטיים, זיוף האשמות כנגד אנשי אופוזיציה, הוצאות להורג ללא משפט ועינוים שמבצעים כוחות המשטר. בנוסף לכך מתרחשים עימותים במחוזות שונים בקונגו הכוללים פשעי מלחמה חמורים, שהביאו למיליוני עקורים ופליטים הנסים מקונגו למדינות השכנות. ארגון הבריאות העולמי הזהיר באוקטובר האחרון מפני התפשטות של נגיף האבולה ברחבי קונגו. נשים בקונגו חשופות לתקיפה מינית ככלי מלחמתי בעימותים המשתוללים במדינה, תופעות קשות של סחר בנשים למטרות מין ועבודות כפייה העולים לכדי עינויים על ידי כוחות הביטחון והכוחות הלוחמים הפכו לנפוצות במדינה.

משך הזמן שהקציב משרד הפנים לעזיבתם של אזרחי קונגו, שלושה חודשים ממועד פרסום ההודעה – שלא נמסרה ישירות לקהילה הקונגולזית, אלא הועלתה לאתר רשות ההגירה – אינו מספיק וממצה. משך זמן זה עומד גם בניגוד לעמדת בית המשפט העליון, כפי שקבע בעניינם של אזרחי חוף השנהב בשנת 2012, כי חצי שנה היא תקופה ראויה להתארגנות ליציאה מהארץ למן העת שהוחלט על הסרת ההגנה הקבוצתית. בחלוף השנים בהם נמנעה המדינה מלהכריע בבקשות המקלט שלהם ולפתע היא מבקשת מהם לעקור את חייהם תוך 90 יום, ולשוב למדינה מעורערת, בה נשקפת סכנה ממשית לחייהם ולחירותם.

בהתחשב בכל אלו, אנו דורשים משר הפנים להשהות את ההחלטה עד לבחינה מחודשת, מעמיקה ושקופה בדבר המצב בקונגו לאחר מועד הבחירות המתוכננות במדינה. בנוסף אנו דורשים כי בכל מקרה לא יגורש כל מי שבקשתו למקלט טרם נבחנה. באם לא תתקבל תשובה למכתבנו עד ל-5.12.2018, נשקול פניה לערכאות המשפטיות.

x