hotline header big image

תגובת ארגוני זכויות האדם לדחיית הבקשה לצו ביניים בעתירה נגד הסדר גירוש-בכפייה למדינה שלישית

ארגוני זכויות האדם שעתרו בשנית נגד הסדר גירוש בכפייה של מבקשי מקלט למדינה שלישית הגיבו להחלטת ביהמ”ש המחוזי בבאר שבע שניתנה היום (ראשון 19.7). במסגרת ההחלטה ביהמ”ש דחה את בקשת הארגונים לצו ביניים שיקפיא את הכליאה ב”סהרונים” של המסרבים לעזוב עד לדיון בעתירה.

“מצער מאוד להיווכח כי ביהמ”ש מסתפק בתשובות העמומות מצד המדינה בדבר גורלם של העוזבים למדינה שלישית תחת מעטה הסודיות המפוקפק של ההסכם, בעוד שהעדויות הקונקרטיות שסופקו והצביעו על כך שהעוזבים נעצרים ונדרשים לצאת מן המדינה לא זכו למשקל מספק”, מסרו עורכי הדין ענת בן דור ואלעד כהנא מהקליניקה לזכויות פליטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת”א, שהגישו את העתירה. “האחריות להעביר את המידע ולקיים מעקב אחר מצבם של כלל העוזבים מוטלת על המדינה. אנו מקווים כי לאחר הדיון בעתירה עצמה ביהמ”ש יפסול את ההסדר הבלתי חוקתי, המאפשר כליאה של בני אדם ללא הגבלה, רק מאחר והם חוששים ובצדק מהסכנות הצפויות להם במדינה שלא התחייבה כלל להגן על ביטחונם”.

x