hotline header big image

מדד חדש מדרג את יחסן של ממשלות לילדי מהגרים, ישראל במקום ה-15

הקואליציה הבינלאומית למניעת כליאת מהגרים מפרסמת לרגל יום הנוער הבינלאומי, דירוג של 20 מדינות לפי יחסן לילדי מהגרים. ישראל במקום ה-15 ועדיין כולאת ילדי מהגרים בבתי הסוהר.

כחודש אחרי שהעולם כולו נסער מתמונות הילדים הכלואים בגבול ארצות הברית-מקסיקו, מתפרסם השבוע ברחבי העולם דירוג הקואליציה הבינלאומית למניעת מעצר מהגרים אודות מצב כליאת ילדי מהגרים. הדירוג כולל 20 מדינות, ביניהן ארצות הברית, אוסטרליה, שווייץ, צרפת, ברזיל, קניה וישראל. במקום הנמוך ביותר, כראוי למדינה שכלאה תינוקות (!) שהופרדו מהוריהם אך לפני חודש, נמצאת ארצות הברית. במקום ה-15 נמצאת ישראל, בין צרפת למקסיקו, בדירוג נמוך באופן משמעותי מזה של מדינות כמו שוויץ ופולין שיש בישראל קולות הקוראים לאמץ מדיניות הגירה קשוחה הדומה לשלהן. לצערנו ישראל נמצאת בחברה מפוקפקת של מדינות הכולאות ילדים בבתי סוהר.

לצד הקשחת מדיניות ההגירה במדינות מפותחות, 192 מדינות חברות באו”ם הצהירו על הסכמה כלל עולמית לשמירה על זכויות האדם של כלל המהגרים, לטובת הגירה מסודרת ובטוחה. מתוך ההסכם: “להבטיח ולכבד את זכותם וטובתם של הילדים בכל עת, ללא קשר למעמדם, על ידי קיום מגוון של חלופות למעצר, בעדיפות לחיים בקהילה, המאפשרים גישה לחינוך ובריאות ומכבדים את זכותם של הילדים למשפחה, זאת תוך מאמץ לחדול  מכליאת ילדי מהגרים”. בעקבות הליכים משפטיים שניהל המוקד לפליטים ולמהגרים, החל מ-2013 מדינת ישראל לא כולאת עוד ילדי מבקשי מקלט מסודאן ואריתריאה, אך ממשיכה לכלוא ילדי מהגרי עבודה ששוהים שלא כדין בישראל וכן ילדי מבקשי מקלט ממדינות אחרות, שבקשותיהם נדחות עקב מערכת המקלט הלא מתפקדת.

בראש המדד של הקואליציה עומדת ברזיל המיישמת מדיניות מיוחדת למשפחות מהגרים. חברת הועדה, מאיראן קווינטאו שגורשה לאחר מעצר בהיותה בת 17 מארצות הברית לברזיל על אף שאיש מבני משפחתה כבר לא חי במדינה, הסבירה את הציון הגבוה של המדינה: “ברזיל מאפשרת למשפחות עם ילדים לחיות בקהילה ללא תנאים בזמן שבקשת המקלט או ההגירה שלהם נבחנת. זאת גישה מרעננת להגירה – גישה שיש לקוות שתתרחב”.

מחקרים רבים מבהירים שגם כליאה לתקופה קצרה מזיקה מאוד לרווחתם הנפשית והפיזית של ילדים, וכי השפעות הכליאה עלולות להימשך לכל החיים. בכתבות שחשפו את תנאי כליאתם של ילדים בבית הסוהר גבעון, גם נציגי שב”ס אמרו בקול ברור כי כלא הוא לא מקום לילדים. אנחנו ממשיכים לקרוא למדינה ליישם את מגוון החלופות הקיימות ברחבי העולם לכליאת ילדים: כפי שהוצע בתוכנית  “חלופות למעצר של ילדי מהגרים” עוד בשנת 2014

 

x