hotline header big image

דו”ח האו”ם: אריתריאה מפרה זכויות אדם לכדי פשעים נגד האנושות; אזרחי אריתריאה זכאים להגנה

דו”ח האו”ם מוצא כי מאות אלפי פליטים נאלצים לברוח מאריתריאה בשל הפרת זכויות אדם שיטתית, וקורא להמשך ההגנה הבינלאומית לאזרחיה

דו”ח האו”ם המתפרסם היום (8.6), מוצא כי ממשלת אריתריאה מבצעת הפרת זכויות אדם בצורה שיטתית ונרחבת, שמגיעה לכדי פשעים נגד האנושות. הממשלה האריתראית מונעת נסיונות התנגדות לשלטון וחלקים נרחבים מהאוכלוסייה נתונים בעבודות בכפייה ובכליאה. הדו”ח קורא להמשך ההגנה הבינלאומית לפליטים אריתריאים הנמלטים מהפרות זכויות אדם, ומזהיר מפני השבתם למוקד הסכנה, ומפני שליחתם חזרה למדינה המענישה כל מי שניסה לעזוב אותה ללא אישור.

ועדת האו”ם לחקר מצב זכויות האדם באריתריאה הוקמה ב-2014 כדי לבדוק מגוון הפרות זכויות אדם במדינה, ביניהן: הוצאות להורג ללא משפט, היעלמויות, מעצרים וכליאה באופן שרירותי, עינויים ותנאי כליאה בלתי אנושיים, הפרות של חופש הביטוי והדעה, חופש ההתאגדות וההתכנסות חופש הדת והאמונה, חופש התנועה, וגיוס כפוי לצבא, לזמן לא מוגבל וללא אפשרות שחרור. הרשויות האריתראיות התעלמו מבקשות חוזרות ונשנות מטעם הועדה לקבל גישה ישירה למדינה ולמידע. הוועדה ראיינה 550 עדים אריתריאים שנמלטו מהמדינה ונמצאים בשמונה מדינות אחרות, ואף מסתמכת על 160 עדויות כתובות שקיבלה. הוועדה קובעת שהפרות בתחומי ההוצאות להורג ללא משפט, עינויים, גיוס כפוי ועבודות בכפייה עלולים להוות פשעים נגד האנושות. הוועדה תולה את האשם המרכזי בהפרות בצבא האריתראי, המשרד לבטחון לאומי, כוחות המשטרה האריתריאים, משרד המידע, משרד המשפטים האריתראי, משרד ההגנה האריתראי ומפלגתו של הנשיא אסיאס אפוורקי, משרד הנשיא וכן הנשיא עצמו. הדו”ח מתאר את המערכות הדכאניות בהן משתמשת הממשלה לשלוט, להשתיק ולבודד אינדיבידואלים המתנגדים למשטר, כולל רשת מעקב נרחבת בה שכנים עוקבים אחר שכנים ואפילו בני משפחה נאלצים לחשוד אחד בשני. כלואים מוחזקים בבידוד ורבים פשוט נעלמים. כלואים רבים אינם יודעים מדוע הם בכלא, או לכמה זמן. אלפי מגוייסים ונתונים לעבודות בכפייה להתעללות, לניצול ולשעבוד.

בדו”ח נכתב: “מאות אלפי אריתריאים בורחים מהמדינה ופונים לנתיבי בריחה קטלניים דרך מדבריות, אזורי מלחמה ומסעות מסוכנים בים, ומסתכנים בשבי, בעינויים ובמוות בניסיון להגיע לחוף מבטחים. יחוס החלטתם לעזוב אך ורק לסיבות כלכליות הינה התעלמות ממצב זכויות אדם באריתריאה והסבל של אזרחיה.” אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, וארגון סיוע לפליטים (א.ס.ף) דורשים כי לאור ממצאי ועדת האו”ם תכיר ישראל באריתריאים הנמצאים בשטחה כמי שזכאים להגנה. על ישראל לפעול כהמלצת הדו”ח ולהקנות הגנה לאריתראים. יש לחדול מכליאתם ומהפעלת לחצים עליהם לעזוב, באופן שעלול להעמיד את חייהם ושלומם בסכנה.

x