hotline header big image

רשות האוכלוסין וההגירה הסירה את ההגנה הקבוצתית מאזרחי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (DRC) השוהים בישראל מבלי להודיע לקהילת מבקשי המקלט מהמדינה.

 

חודשיים לפני בחירות דרמטיות בקונגו, שעלולות להפוך למלחמת אזרחים, בזמן שעימותים אלימים ופשעי מלחמה עדיין מתבצעים במדינה ומחלת האבולה מתפרצת שוב ושוב, רשות האוכלוסין וההגירה העלתה לאתר שלה, בשקט ובחשאי הודעה כי “אין מניעה להרחיק את אזרחי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו למולדתם” וכי עליהם לצאת את ישראל תוך 90 יום. בצעד שערורייתי, לא נמסרה כל הודעה ישירה לקהילה הקונגולזית בישראל, שרבים ממנה הגיעו לישראל בתחילת שנות ה-2000 כדי להימלט מהמלחמה האכזרית שעדיין מפוררת את מולדתם. יתרה מכך, רבים מחברי הקהילה נמלטו מרדיפה אישית. מדובר במחדל נוסף של רשות האוכלוסין וההגירה, שבמשך למעלה מעשור גררה רגליים ונמנעה מלהכריע בבקשות מקלט של 208 אזרחי קונגו, וכעת דורשת מהם לשוב למדינה מסוכנת שמצבה עדיין לא התייצב.

נציין כי על פי דו”חות עדכניים של משרד ההגירה הבריטי, גם היום מתנגדי משטר נמצאים בסיכון ממשי לרדיפה בקונגו, בייחוד לקראת הבחירות הקרבות, וכן נעשה שימוש שיטתי באונס ככלי מלחמה באזורי הקונפליקט, ונשים ונערות נמצאות בסכנה ממשית לגיוס בכפייה. בימים אלו, בהם הקהילה הבינלאומית מהללת את ד”ר דניס מוקווגה, הרופא הקונגולזי שסייע ל-50,000 קרבנות התעללות מינית והוכרז כזוכה בפרס נובל לשלום לשנת 2018, רשות ההגירה הישראלית רוצה לגרש מאות בודדות של מבקשי מקלט מקונגו החיים שנים ארוכות בישראל. אחרי שמיהרה לגרש את אזרחי חוף השנהב ודרום סודן בטרם המצב במדינות אלו התייצב – ישראל מבקשת, שוב, לבצע גירוש פושע ונמהר, למדינה שהמצב הפוליטי בה נפיץ ביותר, ועלול להתלקח לכדי מלחמת אזרחים. בפעמים הקודמות, גירוש חפוז עלה בחיי אדם. אסור לישראל לחזור על טעויות העבר.

אנו דורשים מרשות האוכלוסין לבצע את מה שהיא נמנעת לעשות במשך כ-20 שנה: לבחון את כל בקשות המקלט הפרטניות של אזרחי קונגו שעדיין תלויות ועומדות. כמו כן, על המדינה ללמוד מטעויותיה, להמתין על מנת לבחון אם אכן תערכנה הבחירות המתוכננות בקונגו בדצמבר 2018 וכיצד תתקבלנה תוצאותיהן וכן להמתין להתייצבות המצב במדינה.

x