hotline header big image

בית המשפט המחוזי מתח ביקורת על התנהלות משרד הפנים: משך זמן בדיקת בקשות המקלט “בעייתי ומעורר קושי”

בית המשפט המחוזי בבאר שבע הורה למדינה להכריע תוך חודש וחצי בבקשת המקלט של מוטסים עלי, ולאחר מכן לבחון מחדש את שהייתו במתקן “חולות”

בפסק דין שניתן אתמול (שני) בעתירת “המוקד לפליטים ולמהגרים” בעניין שהייתו של מוטסים עלי במתקן “חולות”, בית המשפט המחוזי בבאר שבע הקציב למדינה חודש וחצי להכריע בבקשת המקלט של עלי (עד ה-31.5.15), והורה כי עד ה-15.6.15 עליה לקבוע האם להאריך את שהייתו במתקן “חולות”.

מוטסים עלי, ממנהיגי קהילת מבקשי המקלט בישראל, נמלט מרצח העם בדרפור ונכלא ב”חולות” במאי 2014. בקשת המקלט שלו הוגשה בשנת 2012.

השופט ונשיא בית המשפט המחוזי, יוסף אלון, מתח ביקורת על המדינה נוכח משך הזמן הארוך בו עלי ממתין להכרעה בבקשת המקלט שלו, והדגיש כי מצב הדברים במסגרתו תלויות ועומדות 5,558 בקשות שעדיין לא הוכרעו הוא דבר “בעייתי ומעורר קושי”. בפסק הדין צוין עוד כי ראוי להביא בחשבון את “ותק הבקשה” כאשר קוצבים את משך השהייה של מבקשי מקלט ב”חולות”, ולפיכך היה ראוי לקצוב את שהייתו של עלי ב”חולות” לפחות מ-20 חודשים שהם המקסימום על פי התיקון האחרון לחוק למניעת הסתננות.

מוטסים עלי: “אני שמח שבית המשפט זיהה והבין את הקושי הרב הכרוך בהגשת בקשת המקלט בישראל, אבל אני מצטער שהוא לא החליט לשים סוף לכליאה שלי ושל מבקשי מקלט אחרים. מובן שזה לא סוף המאבק שלנו, ונמשיך להיאבק על החופש שלנו ועל מדיניות הוגנת”.

עורכי הדין אסף וייצן ורחל פרידמן: “בית המשפט קבע כי ההתנהלות של משרד הפנים בבדיקת בקשות המקלט לא יכולה להימשך, וכי אינו מפעיל כראוי את שיקול דעתו בקביעת תקופות המאסר למבקשי מקלט ב’חולות’. יש לברך על כך. יחד עם זאת, בית המשפט לא עשה את הצעד המתבקש נוכח אותה בעייתיות, ולא הורה על שחרורו של מוטסים לאלתר. הקביעה לפיה יש לערוך למוטסים שימוע נוסף בעוד כחודשיים, היא המשך של עינוי דין ועיוות הדין שהן מנת חלקו מאז הגיעו לארץ. בכוונתנו ללמוד את פסק הדין ולשקול את צעדינו״.

פסק הדין המלא

x