hotline header big image

41 מבקשי מקלט נוספים שהיו כלואים מעל לשנתיים ישוחררו מחולות

שבועיים לאחר ש-138 מבקשי המקלט הכלואים למעלה משנתיים ב”חולות” שוחררו, רק היום המדינה אישרה את שחרורם של 41 נוספים במצב זהה עד סוף השבוע. בנתיים, משרד הפנים מערים קשיים על חידוש האשרות של המשוחררים

שבועיים לאחר ש-138 מבקשי המקלט הכלואים למעלה משנתיים ב”חולות” שוחררו, רק היום (שלישי) המדינה אישרה את שחרורם של 41 נוספים – המהווים את יתר הקבוצה המקורית שלא שוחררה לאחר ביטול תיקון מס 3 לחוק למניעת הסתננות אלא הועברה היישר ל”חולות”.

העתירה שהוגשה לבג”ץ בסוף חודש אוקטובר הייתה בשמם של 138 מבקשי מקלט בלבד מטעמים טכניים (לוח זמנים קצר ומשאבים מוגבלים שלא אפשרו החתמת הקבוצה כולה על יפויי כוח). מאחר ומצבם של אותם 41 נוספים זהה, “המוקד לפליטים ולמהגרים” ניסה במהלך השבועות האחרונים להביא לשחרורם ללא הצלחה. אתמול הוגשה פנייה מקדימה לפני עתירה נוספת לבג”ץ – ובתשובתה לפנייה זו הודיעה רשות האוכלוסין וההגירה כי תשלים את הליכי השחרור עד סוף השבוע.

בנתיים, משרד הפנים מערים קשיים על חידוש אשרות השהייה של המשוחררים, מה שמותיר אותם ללא יכולת להתפרנס, וגם חשופים למעצר נוסף : 138 המשוחררים מתחילת החודש קיבלו אשרות שהייה לתוקף של שבועיים בלבד, ונאמר להם להגיע ולחדש את האשרה לאחר מכן בסניף משרד הפנים בבני ברק. אולם, כשהגיעו לעשות זאת הופנו למתקני משרד הפנים בנתב”ג לצורך הסדרת עניין פרוצדוראלי שיאפשר את הנפקת האשרות – ושם סירבו לקבלם. בתגובה לפניית “המוקד לפליטים ולמהגרים” ענו נציגי משרד הפנים כי בשלב זה אין מועדים פנויים לכך.

עו”ד אסף וייצן: “למעלה משנתיים הוחזקו אותם אומללים במתקני שרות בתי הסוהר מכוח חוקים לא חוקתיים ולא אנושיים. כעת מסתבר שגם עשיית הצדק המאוחר עבור אותם אנשים מלווה בהערמת קשיים ועשיית עוול נוסף. יש להסדיר באופן מיידי את חידוש האשרות, על מנת שאותם מבקשי מקלט יוכלו להתקיים בכבוד ולא לחשוש ממעצר נוסף”.

x