hotline header big image

22 ארגוני זכויות אדם לנשיא ריבלין: עצור החקיקה האנטי דמוקרטית

22 ארגוני זכויות אדם וארגונים לשינוי חברתי פנו לנשיא המדינה, ראובן ריבלין, לפעול למען עצירת החקיקה האנטי דמוקרטית ולהתערבות למען הפסקת הפגיעה השיטתית בעבודתם של פעילים חברתיים הנאבקים על זכויות האדם.

“בשנים האחרונות חל כרסום מסוכן ומטריד במעמדה של ישראל כדמוקרטיה על מכלול ערכיה. המתקפה מקבלת ביטויה בחקיקה אנטי דמוקרטית שמטרתה להשתיק קולות ביקורתיים, לצמצם את חופש הביטוי, לפגוע בזכויות מיעוטים ולהחליש את מעמדו של בית המשפט העליון. יוזמות החקיקה כמו חוק העמותות שנוגע ופוגע, בראש ובראשונה, בארגוני זכויות אדם ובארגוני שלום ושמאל, וחוק ההשעיה שנועד להלך אימים ולהרחיק נבחרי ציבור המייצגים את המיעוט הערבי בישראל ואחרים, מקודמות בימים אלו בלהט בכנסת ואין עוררין על כך שהן אנטי דמוקרטיות במפגיע”, הבהירו נציגי הארגונים במכתב. “אנו, ארגונים אזרחיים לשינוי חברתי ולשמירה על זכויות אדם בישראל, קוראים לך – כנשיאה של מדינת ישראל וכמי שהדמוקרטיה יקרה ללבו וגם כמי שידע על בשרו מתקפת הסתה ושנאה – לעשות כל מעשה ומאמץ אפשרי על מנת לבלום את הגל האנטי דמוקרטי העכור, לעצור את רדיפת הארגונים האזרחיים ולמנוע פגיעה בחופש ההתארגנות, בחופש הביטוי ובדמוקרטיה בישראל. רק מדינה שיש בה הכרה פוליטית ומשפטית בזכויות אדם ואזרח ובחופש הביטוי, שמגלמת בהוויתה העמוקה, המדינית, הערכית והחברתית, את הערך הפשוט והצודק שכל אדם נולד בצלם וכל אדם זכאי לכבוד, ראויה להיקרא מדינה דמוקרטית”.

לקריאת המכתב המלא

x