hotline header big image

הודעת המוקד לפליטים ולמהגרים לרגל יום הפליט הבינלאומי 2020

יום הפליט הבינלאומי מצויין מדי שנה ברחבי העולם ב-20.6 וחוגג את תרומתם של פליטים למדינות הקולטות אותן. השנה אנחנו מציינים את היום המיוחד הזה בצל משבר הקורונה שהשפיע עמוקות על מבקשי המקלט בישראל, ועל אינספור בני אדם שנמצאים במסע הפליטות ברחבי העולם, בחיפוש אחר חיים בטוחים ושקטים. ערב יום הפליט 2020, חיים בישראל כ-30 אלף מבקשי מקלט מאריתריאה וסודאן, מרביתם נמצאים בישראל כעשור. זוהי תמונת המצב העדכנית באשר לטיפול בבקשותיהם למקלט:

 

  • לפי הנתונים שמסרה רשות האוכלוסין וההגירה לבג”ץ, בקשות המקלט של 13,467 אזרחי אריתריאה ו-4673 אזרחי סודאן טרם הוכרעו, והן תלויות ועומדות. מדובר בכשני שליש ממבקשי המקלט מאריתריאה וסודאן החיים בישראל.

  • מתוך כלל בקשות המקלט הפתוחות – למעלה מאלף הן בקשות שהגישו אזרחי סודאן יוצאי חבל דארפור, הרי הנובה והנילוס הכחול – אזורים אשר התבצע בהם רצח עם וטיהור אתני, ושתושביהם מוכרים כפליטים בכל העולם.

  • בדו”ח שפרסם מבקר המדינה במאי 2018 על התנהלות מערכת המקלט צוין כי מוקדם יותר באותה השנה הודיעה המשנה ליועמ”ש כי “יש קושי משפטי של ממש להגן על קצב הטיפול בבקשות מקלט, ובכלל זה על היעדר הכרעה בבקשות של נתיני אריתריאה ודארפור שהוגשו לפני זמן רב”.

  • עשור ומחצה חלפו מאז שהגיעו לישראל ראשוני ניצולי רצח העם בדארפור בחיפוש אחר מקלט. מאז ועד היום רק אזרח סודאני אחד הוכר כפליט בישראל, ועד סוף שנת 2019 רק 13 מבקשי מקלט מאריתריאה הוכרו בישראל כפליטים.

 

מנכ”לית המוקד לפליטים ולמהגרים, ד”ר איילת עוז:

“יום הפליט הבינלאומי צריך להיות יום של חשבון נפש ויום חג: חשבון נפש על למעלה מעשור של מערכת מקלט  בלתי-מתפקדת שפועלת בניגוד מוחלט לתכליתה ועושה כל שביכולתה כדי להימנע מהכרעה בתיקי המקלט של אזרחי אריתריאה וסודאן; ויום של חג והערכה לעוצמות הבלתי נדלות של קהילת מבקשי המקלט שממשיכה לשרוד ובנתה חיים בישראל כנגד כל הסיכויים וחרף כל הקשיים. מבקשי המקלט מלמדים את כולנו שגם מהמקומות הקשים והדכאניים ביותר יכול לצאת מסר של תקווה”.

x