hotline header big image

תגובת ארגוני זכויות האדם על אישור התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות: “המשך מדיניות כושלת שלא תפתור המצוקה בדרום ת”א; נמשיך להיאבק עד לקידום פתרונות ראויים”

המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, רופאים לזכויות אדם, קו לעובד, ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים ואמנסטי אינטרנשיונל ישראל הגיבו הערב (שני, 8.2) לאישור התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות במליאת הכנסת, שקובע כי מבקשי המקלט יוחזקו במתקן ל-12 חודשים:
‫‫
“הכנסת אישרה הערב בפעם הרביעית מדיניות כושלת שלא מסייעת לאיש, ומבזבזת את כספי משלמי המסים. תלישת מבקשי מקלט מחייהם וכליאתם לשנה במתקן “חולות” רק כדי שיאלצו להתחיל מאפס כשישתחררו, תמשיך להפר את זכיותיהם ותעמיק את המצוקה בדרום ת”א ובמקומות אחרים. ישנם פתרונות אחרים: השקעת הון העתק שמושקע בכליאה בתשתיות ושירותים במקומות המאכלסים מבקשי מקלט, הנפקת רישיונות עבודה מוסדרים שיאפשרו את פיזור הקהילות ברחבי הארץ, קליטת מבקשי המקלט בתעשיות שזקוקות לידיים עובדות במקום המשך ייבוא מהגרי עבודה ממדינות אחרות ובדיקת בקשות המקלט בהתאם לסטנדרטים העולמיים. אנחנו נמשיך להיאבק עד שהכנסת תפעל לקידום מענה אמיתי והולם אחת ולתמיד, שמכבד את מבקשי המקלט ואת הציבור הישראלי”.

x