hotline header big image

עדויות מבקשי מקלט הכלואים בסהרונים חושפות התנהלות המנוגדת לפסיקת בג”ץ: “הם אמרו לנו: אין יותר שחרורים, תחזור למדינה שלך או שתמות בכלא”

עשרות שיחות טלפון שהתקבלו במהלך סוף השבוע והיום (ראשון) במוקד סיוע לעובדים זרים חושפות כי פקידי משרד הפנים הודיעו למבקשי המקלט בכלא סהרונים כי “לא יהיו יותר שחרורים”, וזאת בניגוד מוחלט לפסיקת בית המשפט העליון מחודש ספטמבר שהורתה לשחרר את כל הכלואים, והקציבה למדינה לעשות כן עד ה-15.12.2013.

“הם אמרו לנו: אין יותר שחרורים. או שתחזור למדינה שלך או שתמות כאן בכלא”, סיפר בבכי אחד ממבקשי המקלט מסודן בשיחת טלפון עם מוקד הסיוע. לדבריו, עוד נאמר כי “אין פה הגנה ואין מקום בשבילך. או שתיקח את הכסף או שתבלה את כל שאר החיים שלך בכלא”.

“לא די בכך שהמדינה עיכבה במכוון את השחרור שבית המשפט העליון פסק כי עליו להיות מיידי, כעת, כאשר נותרו עדיין מעל 1,000 בני אדם בכלא, פקידי משרד הפנים מכריזים כי לא יהיו יותר שחרורים”, אמרה רעות מיכאלי, מנכ”לית מוקד סיוע לעובדים זרים. “נראה כי המדינה לא בוחלת בשום אמצעים, שפלים ככל שיהיו, על מנת לגרום לבני אדם לשוב למקום בו נשקפת להם סכנת חיים. הפעלת לחץ על מבקשי מקלט לחזור למדינתם הינה בלתי חוקית ובלתי מוסרית, ואולם מובן כי מטרת התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות הינה לאפשר את המשך הפעלתו, כאשר מבקשי המקלט ימשיכו להיות כלואים ומבודדים במדבר ללא הגבלת זמן או ביקורת שיפוטית”, הוסיפה.

בסוף השבוע הקרוב יימלאו 90 יום לפסק הדין, כאשר 60% ממספר הכלואים עדיין לא שוחררו. מחר ייערך דיון בבית המשפט העליון בנוגע לבקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט שהגישו מוקד סיוע עובדים זרים, האגודה לזכויות האזרח, התוכנית לזכיות פליטים באוניברסיטת תל אביב והקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן.

x