hotline header big image

מתן רשיונות עבודה למבקשי מקלט יקל על השכונות המוחלשות שקולטות אותם

מתן רישיונות עבודה למבקשי המקלט בישראל יעזור להקל על המצוקה בדרום תל אביב ושכונות מוחלשות אחרות בארץ, יאמרו היום (רביעי) ארגוני זכויות האדם בדיון ועדת הכנסת לעובדים זרים.

“למבקשי המקלט בישראל אין רישיונות עבודה, גישה לזכויות בסיסיות או תנאים סוציאליים. לכן הם נאלצים להתקבץ יחדיו בשכונות המוחלשות ולהסתמך על תמיכה פנים-קהילתית”, אומרים הארגונים בנייר העמדה שיציגו בדיון הועדה הבוקר. “פתיחת שוק העבודה באופן חוקי ומוסדר תאפשר להם לגור במקומות שונים בארץ”.

על פי הנהוג כיום, הממשלה מאפשרת למעסיקים להעסיק מבקשי מקלט ללא סנקציות וקנסות. עמימות זו יוצרת כר פורה לבלבול, ניצול תעסוקתי ואף הלנת שכר.

“הרבה פעמים אתה עובד ולא משלמים לך הכל. אתה עובד חודש ואז אומרים לך, נשלם מחר. למחרת אומרים, נשלם לך מחר. אחר כך פשוט לא עונים לך לטלפון”, אומר טספהיוויט מדין, מבקש מקלט מאריתראה.

הארגונים קוראים לממשלת ישראל להנהיג מדיניות העסקה מסודרת של מבקשי המקלט, ובכך לעצור את השחיקה הקיימת בתנאי העבודה ולשמור על שכר המינימום ועל הזכויות של כלל העובדים במשק, כולל הישראלים.

בנוסף, אומרים ארגוני זכויות האדם, מתן רשיונות עבודה יכול להקל על מצוקת העוני, ולמנוע את ההידרדרות לפשיעה הנגרמת בעטייה. העסקה מסודרת תבטיח גם שישראל עומדת בדרוש ממנה על פי סטנדרטים בינלאומיים של זכויות אדם.

x