hotline header big image

משפטנים קוראים לחברי כנסת להתנגד לחוק ההסתננות החדש: “חותר תחת פסיקת בג”ץ”

כ-40 משפטנים בכירים שיגרו הבוקר (ראשון) מכתב דחוף לכל חברי הכנסת, בו התריעו כי הצעת תיקון החוק למניעת ההסתננות אינה חוקתית וסותרת את פסיקת בית המשפט העליון: “פונים אליכם בכל לשון של בקשה להתנגד להצעה”.

במכתב מוזכרים עיקרי התיקון החדש, כאשר המשפטנים מתמקדים בהצעה לפיה מבקשי המקלט שאינם כלואים בסהרונים ובקציעות יועברו על פי קביעתו של ממונה ביקורת הגבולות למתקן השהייה שדות לתקופה בלתי מוגבלת.

המשפטנים מבהירים מדוע מתקנים אלו אינם “פתוחים” כלל וכלל, כפי שמנסים מנסחי החוק להציג: “שוהה במתקן יחוייב להתייצב שלוש פעמים ביום באופן שלא יאפשר לו לעבוד מחוץ למתקן. מאחר שמדובר בהתייצבות וחתימה כל שש שעות לערך, ובשל מיקומו של המתקן במרכז הנגב, רחוק מכל מקום יישוב, וללא תחבורה ציבורית יעילה, הרי שבפועל אין מדובר על מתקן פתוח, שכן אין כל תכלית ליציאה של מספר שעות מהמתקן במהלכן אין אפשרות להגיע למקום מיושב. יתרה מזאת, המתקן ממוקם בתוך שטח צבאי וספק אם יתאפשר לשוהים בו להתהלך מחוצה לו באופן חופשי”.

מעבר לכך, המשפטנים מזכירים עוד כי המתקן ינוהל על ידי אנשי שירות בתי הסוהר, אשר להם יינתנו סמכויות לנקוט בשימוש בכוח בכדי לשמור על המשמעת וכן סמכויות חיפוש רחבות המאפשרות לבצע חיפוש על גופם של השוהים ללא צו. כמו כן מודגש כי השהייה במתקן אינה רצונית ולפיכך נועדה להכביד על חייהם של השוהים במטרה שיסכימו להליך “עזיבה מרצון”.

לאור זאת, המשפטנים קוראים לחברי הכנסת לעשות כל שביכולתם על מנת למנוע פגיעה בשלטון החוק: “אנו, החתומים מטה, שופטים ושופטות בדימוס, מרצים ומרצות וחוקרים וחוקרות בתחום המשפט, פונים אליכם בכל לשון של בקשה להתנגד להצעה לתיקון החוק למניעת ההסתננות. מדובר בהצעת חוק שאינה עולה בקנה אחד עם פסיקת בית המשפט העליון בבג”ץ חוק למניעת הסתננות, שכן התנאים וההוראות הקבועים לצורך ניהולו של אותו מתקן שהייה פוגעים פגיעה חמורה בזכויותיהם החוקתית של מבקשי המקלט השוהים בו לחירות, ללא ביקורת שיפוטית ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן”.

x