hotline header big image

מדינת ישראל התדרדרה לשפל המדרגה והחלה למכור “ידיים עובדות” במחיר 5000 דולר לראש‎

על פי הפרסום בערוץ 10 ישראל תשלם 5000 דולר לכל מבקש מקלט שיגורש לרואנדה.
ארגוני זכויות האדם (המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם וא.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל וARDC) בתגובה:

מדינת ישראל התדרדרה לשפל המדרגה והחלה למכור “ידיים עובדות” במחיר 5000 דולר לראש. לא ניתן לשים מחיר על חיי אדם ומן הראוי שמדינת ישראל תפסיק לחפש פתרונות מחפירים כאלה ותחזור בה לאלתר מכוונתה למכור פליטים לרואנדה.
לישראל מחויבות מוסרית, היסטורית ובינלאומית ואת היכולת לקיים מערכת מקלט אמתית שתעניק הגנה ומעמד למבקשי מקלט החיים בקרבה, ביניהם נשים, ילדים וניצולי עינויים. במקום, בוחרת הממשלה להתעמר בפליטים, להתייחס אליהם כאילו היו פושעים, לשלול מהם זכויות בסיסיות, לדרדר אותם לסף רעב, לכלוא אותם ולמכרם. לא יתכן שמדינה שיזמה ודחפה לכינון אמנת הפליטים, תשלח אותם היום אל מותם.

x