hotline header big image

המדינה תשחרר ממתקן “חולות” 138 מבקשי המקלט הכלואים למעלה משנתיים

בעקבות עתירת המוקד לפליטים ולמהגרים לבג”ץ: המדינה תשחרר ממתקן “חולות” 138 מבקשי המקלט הכלואים למעלה משנתיים

בתגובת המדינה לעתירה לבג”ץ שהגישו עורכי הדין אסף וייצן וכרמל פומרנץ מ”המוקד לפליטים ולמהגרים”, הסכים משרד הפנים לשחרר באופן מיידי 138 מבקשי המקלט אשר שוהים במתקני כליאה כבר למעלה משנתיים. על המדינה להשלים את שחרורם עד ה-11.11.2014. למעלה מ-30 מהמשוחררים כעת הינם ניצולי מחנות העינויים בסיני.

הקבוצה המדוברת נכנסה לישראל בקיץ 2012 ונכלאה בכלא “סהרונים” מכוח תיקון מספר 3 לחוק למניעת הסתננות, שאיפשר כליאה עד שלוש שנים. על אף שבג”ץ ביטל בספטמבר 2013 את תיקון זה והורה לשחרר את כל הכלואים תוך שלושה חודשים, 500 מהם לא שוחררו, אלא הועברו ישירות מ”סהרונים” למתקן “חולות”, שרק נפתח אז עקב חקיקת תיקון מספר 4 בדצמבר 2013. העותרים השתתפו בצעדת המחאה לירושלים בחודש דצמבר 2013, ולאחר מכן פתחו בשביתת רעב כהזדהות עם השביתה וההפגנות שקיימו מבקשי המקלט בתל אביב בחודש ינואר. במהלך הזמן נותרו בקבוצה פחות מ-200, כאשר העותרים כולם גם הגישו בקשות מקלט בסיוע “המוקד לפליטים ולמהגרים” כבר לפני כשנתיים, אולם טרם התקבלה הכרעה בבקשות של מרבית אזרחי סודן.

עורכי הדין אסף וייצן וכרמל פומרנץ:
“אנחנו מברכים על ההחלטה לשחרר את המוחזקים לאחר למעלה משנתיים במתקני שירות בתי הסוהר, אך בה בעת מצרים על הזמן שחלף לבלי שוב ועל הצורך בהליכים משפטיים כדי להביא מעט צדק מאוחר לאותם אנשים. אנו מקווים שיש בהחלטה כדי להעיד על הפנמת פסקי הדין של בג”ץ, שהבהירו שבמדינת ישראל אין לכלוא ללא מטרה וללא משפט אנשים שלא ניתן להרחיקם”.

יוסוף זכרייה, ניצול מרצח העם בדרפור ואחד מ-138 המשוחררים:
“כל כך הרבה זמן ראיתי אנשים אחרים משתחררים, ולא חשבתי שהיום הזה כבר ייקרה. אני מאוד מאוד שמח, אבל עדיין פוחד ממה שעוד מחכה לנו, ופוחד מזה שאולי בעתיד נמצא את עצמנו שוב בכלא. אני מקווה מאוד שאוכל לחיות בשקט עכשיו, וממשיך לחכות לתשובה בבקשת המקלט שהגשתי לפני כשנתיים”.

תגובת המדינה

x