hotline header big image

ביהמ”ש העליון דחה הבקשה לעיכוב שליחתו של מנהיג מחאת הפליטים, מוטסים עלי, ל”חולות” עד להכרעה בערעור

בית המשפט העליון דחה הערב (חמישי) את הבקשה לסעד זמני שישהה את זימונו למתקן “חולות” של אזרח סודן, מוטסים עלי, עד להכרעה בערעור. מועד התייצבותו נקבע ליום 5.5.14 כשדיון בטענות נגד חוקיות זימונו ללא שימוע וללא הנמקה יתקיים כבר בחודש מאי הקרוב.

העתירה המנהלית בדבר חוקיותם של הזימונים לחולות הוגשה על ידי מוטסים עלי, ארגון ARDC, המוקד לפליטים ולמהגרים, קו לעובד, ספריית גן לוינסקי, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט וארגון רופאים לזכויות אדם. ביום 25.3.14 דחה בית המשפט המחוזי את העתירה וכנגד כך הוגש השבוע ערעור לביהמ”ש העליון. המערערים מיוצגים על ידי עו”ד אסף וייצן מהמוקד לפליטים ולמהגרים.

בערעור נטען, בין היתר, כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי נמנע מלהכריע בשאלה המרכזית שעל הפרק: האם יש חובה לקיים שימוע ולנמק החלטה מינהלית ששולחת אדם לתקופה בלתי קצובה למתקן “חולות”. בנוסף נטען כי לא ניתן משקל לנסיבותיו הייחודיות של מוטסים, כמי שעומד בראש מחאת הפליטים וכפליט שהוכר ככזה על-ידי נציבות האו”ם לפליטים- בעוד שבקשת המקלט שלו לא נבחנה על-ידי משרד הפנים מזה למעלה משנה:

“נגד המערער הוצאה הוראת שהייה ללא שימוע, ללא תשאול מינמלי, ללא שיהיו קריטריונים מנהליים, ללא התראה מוקדמת וללא התראה…רק ברור שהמשיב לא יכל להתחשב בכך שהמערער שוהה בישראל כדין מאז חודש מאי 2009, שבמשך שנים ניסה להגיש בקשה למקלט מדיני בישראל ולבסוף הצליח להגישה בשלהי 2012; שעד היום לא זומן המערער אפילו לראיון מקדמי לבחינת בקשתו; שנציבות האו”ם לפליטים הכירה בו כפליט באופן מקדמי; שהוא מנכ”ל ארגון ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים ונדבך חשוב ביותר בקהילת מבקשי המקלט בישראל; שהוא גורם תורם ומועיל בחברה ועוד ועוד”, נכתב בערעור. “אכן, בהיעדר שימוע לא ניתן להתייחס לכל אלו. בפרט כשהוראת השהייה נראית בדיוק כמו כל הוראת שהייה אחרת: ללא נימוק וללא הסבר… “.

מוטסים עלי: “לצערי הרב לא הופתעתי מההחלטה. אני יודע שהמדיניות של הממשלה זה לשים את האריתראים והסודנים בכלא, אבל זה לא הוגן ששולחים אנשים לבית כלא ולא מאפשרים להם להשמיע את הטענות שלהם. הבעיה שלנו היא לא רק עם חולות אלא עם כל המדיניות של המדינה כלפי פליטים בכלל. אני אקבל את מה שבית המשפט יחליט אבל יש לי עדיין תקווה שהדברים ישתנו”.

עו”ד אסף וייצן: “בית המשפט החליט לנהוג הפעם לפי הכלל של “נעשה ונשמע”: קודם מוטסים יתייצב בחולות ולאחר מכן יתברר אם שליחתו לשם ללא שימוע וללא הנמקה היא חוקית או לא. לצערי, נשמטו מההחלטה כל העובדות הנוגעות לבקשת המקלט שהגיש לפני יותר משנה. גם אין בהחלטה זכר לעמדת נציבות האו”ם לפליטים שהכירה במוטסים כפליט ולכך שהדגישה את חיוניותו עבור מבקשי המקלט בישראל. למוטסים, שהוא פליט מדרפור ואדם אציל נפש, הגיע יותר ממה שבית המשפט העליון נתן לו בשלב זה. יחד עם זאת, אני מקווה ומאמין שזהו לא סוף פסוק והדברים יתבהרו בדיון שייערך בקרוב”.

x