hotline header big image

ארגוני זכויות האדם על אישור הצעת החוק לתיקון מס’ 5 לחוק ההסתננות בממשלה: “ההצעה מבזה את בג”ץ, את תושבי דרום ת”א ואת אזרחי ישראל”

המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, רופאים לזכויות אדם, קו לעובד, המרכז לקידום פליטים אפריקאים ואמנסטי אינטרנשיונל ישראל הגיבו היום (ראשון) לאישור הממשלה את תיקון מספר 5 לחוק למניעת הסתננות:

“בפעם השלישית, ממשלת ישראל מתעקשת להמשיך לשקר לציבור ולהחמיץ הזדמנות לגבש פתרון אמיתי. הצעת החוק החדשה לא רק מתעלמת מפסיקות בג״ץ – היא גם תחמיר את המצב בדרום ת”א, שבשמו המדינה כולאת חפים מפשע. מה יקרה כעבור שנתיים, כשאלפי מבקשי מקלט ישוחררו ממתקן “חולות”? לאן מתכננת ממשלת ישראל להעביר אותם הפעם? כיצד יוכלו להתפזר ברחבי הארץ כשהממשלה מטילה סנקציות על מעסיקים? מדוע לא לעצור את שטף העובדים הזרים שהמדינה מייבאת לכאן מדי שנה, ולאפשר למי שנמלטו מזוועות קשות לעבוד ולהתפרנס בענפים שזקוקים לידיים עובדות?

אנו קוראים למי שבאמת רוצים לפתור את הבעיה לפעול בכל כוחם נגד הצעת החוק הזו, שמבזה את בית המשפט העליון, את תושבי דרום ת”א, את האמנות שישראל חתומה עליהן ואת כלל אזרחי המדינה – שכספי המיסים שלהם ימשיכו להתבזבז על הסדרים שלא יעמדו במבחן בג״ץ. הגיע הזמן להשקיע את הון העתק בדרום ת”א ולא בכליאת חפים מפשע, ולהעניק למבקשי המקלט רישיונות עבודה על מנת שיוכלו לעזוב את דרום ת”א ולהתפזר באופן טבעי בארץ”.

x