hotline post image

יום המהגר 2014 בסינמטק תל אביב

יום המהגר הבינלאומי נחגג ברחבי העולם מדי שנה כדי לציין את תרומתם של מהגרים ומהגרות העבודה למדינות בהן הם שוהים. זו השנה ה-15 שארגוני זכויות האדם וסינמטק תל אביב מציינים את היום במקביל לאירועים תרבותיים ברחבי העולם.

ביום המהגר יוקרנו חמישה סרטים העוסקים בהגירה, ויתקיים פאנל בנושא חלופות לכליאת ילדי מהגרים בישראל.

הצטרפו עוד היום לאירוע בפייסבוק והגיעו בהמוניכם!

הזמנה יום המהגר

x