hotline post image

עתירת חופש מידע למסירת הדוחות השנתיים אותם מגיש משרד המשפטים למחלקת המדינה האמריקאית בנוגע לפעילות מדינת ישראל למאבק בסחר בבני אדם

בפברואר 2022, הגיש המוקד לפליטים ולמהגרים בשיתוף עם התנועה לחופש המידע עתירת חופש מידע למסירת הדוחות השנתיים אותם מגיש משרד המשפטים למחלקת המדינה האמריקאית בנוגע לפעילות מדינת ישראל למאבק בסחר בבני אדם.

בקשת חופש מידע שהגשנו בדצמבר 2020 נדחתה בטענה כי גילוי הדוחות יפגע ביחסי החוץ של ישראל. בעקבות תשובה זו פנינו לשגרירות ארה”ב לברר האם לעמדתם יש מניעה בפרסום הדוחות. התשובה שקיבלנו במרץ 2021 מהגורמים הרשמיים בשגרירות הייתה כי לא רק שאין מניעה שכזו, אלא שפרסום הדוחות נגזר מתנאי הסף בחוק האמריקאי לכך שמדינה תיחשב כמי שנוקטת מאמצים מספקים למאבק בסחר. כידוע, זמן לא רב לאחר מכן הורדה ישראל בדירוג האמריקאי ב-TIP Report, כשאחת ההמלצות שניתנו לצורך עלייה חזרה בדירוג הייתה “לשתף באופן שקוף את מאמצי הממשלה למאבק בסחר בבני אדם עם החברה האזרחית”.

בעקבות תשובת השגרירות חזרנו למשרד המשפטים עם בקשה מחודשת, אך תשובה לה לא ניתנה במשך חודשים ארוכים. לבסוף, בנובמבר 2021 קיבלנו ממשרד המשפטים סירוב נוסף למסירת הדוחות, שוב מטעמים של פגיעה אפשרית ביחסי החוץ, וכן פגיעה בתפקודה התקין של הרשות – שכן לטענת משרד המשפטים, חשיפת הדוחות תפגע ביכולתם לנהל שיח פתוח עם מחלקת המדינה האמריקאית. נגד החלטה זו עתרנו אתמול.

בעתירה טענו כי משרד המשפטים לא הראה בתשובתו הבלתי מנומקת שום יסוד לטענות בדבר פגיעה פוטנציאלית כאמור, בייחוד לאור תשובת שגרירות ארה”ב, ממנה התעלם משרד המשפטים בתשובתו כליל. כמו כן, טענו כי בתשובתו לא ביצע משרד המשפטים איזון בין החשש הנטען לבין האינטרס הציבורי בפרסום המידע וכן לא עשה מאמץ להעביר מידע חלקי – כפי שנדרש לפי חוק חופש המידע. מדובר במידע פנים מדינתי המכיל נתונים על פעילותה של ישראל בתחום בעל חשיבות ציבורית מובהקת. אי חשיפתו לא מאפשרת לארגוני זכויות אדם, לציבור ולבתי המשפט לבקר כראוי את פעילותה של הממשלה ולטייבה. בעתירתנו אף ציינו כי מדינות רבות מפרסמות באופן יזום דוחות לאומיים שנתיים המסכמים את פעילותן בתחום הסחר ומן הראוי כי ישראל תעשה זאת – אך עד לפרסום מסוג זה בישראל, ישנה חשיבות רבה לחשיפת הדוחות השנתיים היחידים אותם מגבשת המדינה אודות פעילותה בתחום.

לאור כל זאת, ביקשנו מבית המשפט להורות למשרד הפנים למסור לידינו את העתקי פריטי המידע והדוחות שהוגשו על ידי משרד המשפטים בישראל למחלקת המדינה האמריקנית בשנים 2013–2020, לצורך דוח המאבק בסחר בבני אדם (TIP Report) שעורכת ארצות-הברית, וכן להורות למשיב לפרסם את הדוח האמור באופן יזום גם בשנים הבאות, מיד לאחר הגשתו, וזאת נוכח חשיבותו הציבורית ובאופן שיעלה בקנה אחד עם מחויבויותיה של מדינת ישראל במסגרת יחסיה עם ארצות-הברית.

 

לקריאת העתירה:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

x