hotline post image

פנייה בנושא אי המצאה של כתבי בי-דין למוחזקים במשמורת על ידי רשות האוכלוסין וההגירה

במאי 2022 פנינו לראשת בתי הדין לעררים ולמשמורת, לרשות האוכלוסין ולמשרד המשפטים בעקבות תופעה החוזרת על עצמה בהתדיינות בפני בית הדין לביקורת משמורת, כאשר רשות האוכלוסין לא ממציאה למוחזקים במשמורת או לבאי-כוחם כתבי בי-דין שהיא מגישה בעניינם לבית הדין. בפנייה טענו שהתנהלות זו פוגעת בזכותם של המוחזקים במשמורת להליך הוגן, ועומדת בניגוד לדין ולכללים בסיסיים של מינהל תקין. על כן ביקשנו שיפורסם נוהל שמסדיר את אופן המצאת המסמכים המוגשים לבית הדין לביקורת משמורת לידי המוחזקים במשמורת ובאי כוחם; וכן שדייני בית הדין יונחו לוודא שהמסמכים שמוגשים בעניינם של מוחזקים מומצאים להם סמוך לאחר הגשתם.

לקריאת הפניה

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

ב-2.6.2022 קיבלנו תשובה מרשות האוכלוסין לפיה החובה להמציא כתבי טענות לעורכי דין של מוחזקים במשמורת תחודד בקרב הגורמים הרלוונטיים. היות שבתשובת הרשות לא הייתה התייחסות לחובתה להמציא כתבי טענות למוחזקים עצמם, ב-23.6.2022 פנינו אל הרשות בדרישה חוזרת לפרסם נוהל שיסדיר את אופן המצאת המסמכים לכלואים. פנייה זו לא נענתה.

לקריאת תגובת רשות האוכלוסין וההגירה מ-2.6.2022

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

לקריאת פניית ההמשך ששלחנו ב-23.6.2022

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

בתשובת ראשת בתי הדין מיום 26.6.2022 נמסר לנו שלמרות שנושא המצאת כתבי הטענות הוא בסמכות הרשות, הנושא חודד מול דייני בית הדין לביקורת משמורת, כדי שיוכלו לוודא ההמצאה במסגרת הדיונים.

לקריאת התשובה שקיבלנו מראשת בתי הדין

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

x