hotline post image

הערות ארגוני הסיוע לטיוטת נוהל הטיפול במבקשי מקלט

בינואר 2021 פנינו יחד עם היא”ס ישראל והקליניקה לזכויות פליטית באוניברסיטת תל אביב לרשות האוכלוסין וההגירה עם הערות לטיוטת נוהל הטיפול במבקשי מקלט.

אנו מברכים על ההזדמנות להגיש הערותינו לטיוטת הנוהל, ומקווים לשיתוף פעולה נוסף בעיצוב פני הנוהל וביישומו. עם זאת, מערכת המקלט בישראל – שהכירה עד כה במספר אפסי של פליטים שאין לו אח ורע בעולם המערבי (0.06% מהבקשות) – ספגה ביקורת נוקבת בשנים האחרונות. הביקורת עסקה בעיקרה בשתי סוגיות: 1) דחייה קלת דעת על הסף או בהליכים מקוצרים של אלפי בקשות, באופן שאינו עומד בזהירות וביסודיות המתבקשת. 2) שיהוי ממושך בטיפול בבקשות שלא נדחות בהליכים מזורזים.

במכתב לרשות ההגירה, כתבנו כי נדרשים מנגנונים שיצמצמו את המקרים בהם בקשות נדחות על הסף ובהליכים מזורזים. לצד זאת, ציינו שייקבעו זמנים מוגדרים לטיפול לפי כל שלב בנוהל. לצערנו, השינויים בטיוטת הנוהל המתוקן עושים בדיוק ההיפך מכך: מציבים חסמים נוספים בפני מבקש המקלט ומרימים את הנטל המוטל עליו, שגם כך כיום הוא כמעט בלתי עביר; אינם מציבים כל מגבלות זמן לטיפול בבקשות; וכובלים את שיקול הדעת של הפקידים לדחיית בקשות במקרים מגוונים.

קראו את המכתב כאן.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
x