hotline post image

עתירה – העלאת דמי הכיס במתקן חולות

ביחד עם הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב והאגודה לזכויות האזרח הגשנו עתירה להעלאת דמי הכיס של המוחזקים במתקן חולות, שעומד כיום על 16 שקלים ביום בלבד, שלא מספיקים כדי לממש את זכויותיהם בסיסיות של השוהים, בהינתן התנאים במתקן ומיקומו.

 

לקריאת העתירה לחצו כאן

x