hotline post image

עתירה לפרסום נוהל “הטיפול המשטרתי בעבירות סחר בבני אדם”

ביום 28.2.22 הגשנו עתירה נגד משטרת ישראל בשם המוקד לפליטים ולמהגרים, היא”ס ישראל ואשה לאשה מרכז פמינסטי חיפה, בבקשה לקבל את נוהל “הטיפול המשטרתי בעבירות סחר בבני אדם” שמספרו 03.300.120, בו נקבעה ההנחיה “שלא לעכב, לעצור או לחקור באזהרה נשים הפונות לעזרת המשטרה כשעבירה היחידה בהן הן נחשדות היא שהיה בלתי חוקית”. 

העתירה הוגשה לאחר שבקשותינו לקבל את הנוהל נדחו על ידי המשטרה בטענה כי מדובר בנוהל שנמצא בשלבי עיצוב ועדכון (חריג בחוק חופש המידע המאפשר לא למסור מידע), ושפרסום הנוהל ייבחן עם סיום העדכון.

בעתירה, טענו שהסתרת הנוהל מובילה לכך שנפגעי עבירה נמנעים מלהגיש תלונות במשטרה בגין עבירות שבוצעו נגדם, ובכך תורמת לעידוד מעגל האלימות לניצול תדיר של קורבנות עבירה מחוסרי מעמד, אשר ממילא מהווים אוכלוסייה מוחלשת ופגיעה. כמו כן, חוסר השקיפות של המשטרה מוביל אף לתת אכיפה משמעותי של עבירות שמבוצעות כלפי זרים; לפגיעה באינטרס ציבורי של העמדה לדין של פושעים; להיעדר מדיניות אכיפה שוויונית ולפגיעה קשה בעקרונות השקיפות ותקינות המנהל.

עוד טענו כי המשטרה מפרה את חובתה לפרסם את ההנחיות על פיהן היא פועלת, וכי האינטרס הציבורי האדיר בפרסומו עולה באופן משמעותי על הסיבות שלא לפרסמו. לכל הפחות, על המשטרה היה לשקול את פרסום הנוהל באופן חלקי לגבי ההוראות התקפות בתוכו, או לפרסמו תחת הערה כי הוא מצוי בשלבי עדכון.

לאחר דין ודברים עם המשטרה, ביום 31.3.22 הוגשה הודעה מוסכמת ומשותפת לבית המשפט. במסגרת ההודעה, מסרה המשטרה את הסעיף בנוהל המעגן את ההוראה שלא לעכב לעצור או לחקור את קורבנות הסחר המתלוננות, וכן את סעיפי ההגדרות הרלוונטיים בנוהל.

בנוסף, התחייבה המשטרה שבתוך שלושה חודשים תעדכן את הוראות הנוהל כולו, ותפרסם אותו באופן פומבי (תחת השחרות מסוימות ככל שידרשו).

ביום 3.4.22 קיבלה ההסכמה בין הצדדים קיבלה תוקף של פסק דין.

לקריאת העתירה המלאה:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

לקריאת ההודעה המשותפת שקיבלה תוקף של פסק דין:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

לקריאת נספח 1 להודעה: הסעיף מתוך נוהל “הטיפול המשטרתי בעבירות סחר בבני אדם”.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

x