hotline post image

הערות פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל לתזכיר חוק למניעת הסתננות

בנובמבר 2021, פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל שלח ליועמ”ש רשות האוכלוסין וההגירה ולממונה על משפט מינהלי ואוכלוסין במשרד המשפטים הערות לתזכיר החוק למניעת הסתננות.

מטרת תזכיר החוק היא לעגן בחקיקה קבועה הוראות שעה שהחלו להיחקק לפני עשור, רובן נוגעות לחוק למניעת הסתננות. ארגוני זכויות האדם קוראים שלא לקדם את תזכיר החוק למניעת הסתננות, ולא להפוך אותו לחוק קבוע.

לטענתנו, חלק מהתיקונים המוצעים בתזכיר החוק נועדו כדי להמאיס על מבקשי המקלט בישראל את חייהם ולגרום להם לעזוב את המדינה, זאת במקום לבחון את בקשות המקלט שלהם.

החוק למניעת הסתננות דראקוני. לדוגמה, הסעיף שמאפשר לכלוא במשך עשרה ימים שלמים מבקשי מקלט שנכנסו לישראל לפני שהם רואים שופט, מוסיף החמרה על הזמן המקסימלי שנקבע בחוק הכניסה לישראל והוא ארבעה ימים.

בנוסף, הסעיף שקובע הטלת מגבלות גיאוגרפיות על מבקשי המקלט בישראל פוגע באפשרויות התעסוקה שלהם, בגישתם לסיוע פסיכוסוציאלי, הומניטרי, רפואי או קהילתי ובגישתם לארגוני זכויות אדם. סעיף זה משפיע באופן חמור במיוחד על מבקשי המקלט הפגיעים ביותר שלא גרים במרכז, מונע מהם תמיכה וסיוע ומוביל להחרפה של המצוקה והפגיעות שלהם עוד יותר.

יתירה מזאת, החוק הזה מיותר מכיוון שלצורך התמודדות עם כניסה לישראל קיים חוק הכניסה לישראל. לגבי מבקשי המקלט שכבר נמצאים בישראל, הגיע הזמן להפסיק להשתמש בחוק ההסתננות כדי להתעמר בהם ולהתחיל לקדם פתרונות אמיתיים.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
x