hotline post image

ערעור נגד מעצרו של אזרח אתיופיה הנשוי למבקשת מקלט הכורעת ללדת

ערעור שהגישו עורכי הדין אסף וייצן ורחל פרידמן מהמוקד לפליטים ולמהגרים על החלטה של בית הדין לעררים ובקשה לסעד זמני לתקופת הערעור שהוגשו לביהמ”ש המחוזי בת”א.
הערעור והבקשה עוסקים בבני זוג אתיופים נשואים שלהם ילדה בת שבע. האישה בהריון מתקדם. האב נעצר לאחר שלא הסדיר את ישיבתו בארץ מספר שנים לאחר בקשת המקלט שלו נדחתה לפני שנים רבות. לאישה יש בקשת מקלט שתלויה ועומדת כבר שנה שנים בלי הכרעה. האישה רואיינה במשרד הפנים לפני שנה וחצי אך משרד הפנים לא יודע מתי תתקבל החלטה בבקשה.
הערעור מוגש לאחר שערר של עו”ד ידין עילם שנידון בבית הדין לעררים נדחה על-ידי הדיין דותן ברגמן שהציע בדיון שהאישה תוותר על בקשת המקלט שלה ותצטרף לבעלה שיגורש לאתיופיה.

להורדת הערעור

x