hotline post image

עתירה לבג”צ בשם שני מבקשי מקלט מחבל דארפור לבחון את בקשות המקלט שלהם

ביום 18.10.17 הגשנו עתירה שני מבקשי מקלט מדרפור שמחכים כבר 4 שנים שיכריעו בבקשת המקלט שלהם, וכמוהם גם אלפי מבקשי מקלט יוצאי חבל דרפור אשר הגישו בקשות מקלט מזה שנים ועד היום בקשתם למקלט מיני לא הוכרעה. הנתונים בעתירה מראים כי על אף הבטחות המשיבים דבר לא השתנה, אלפי אנשים עדיין מחכים לתשובה, השינוי היחידי הוא בתירוצים אשר מעלים המשיבים למחדל שגורם לפגיעה קשה בזכויות יסוד של אלפים.

לקריאת העתירה לחצו כאן

x