hotline post image

עתירה מנהלית – לבטל את הסרת ההגנה הקבוצתית על אזרחי קונגו (DRC) בישראל

בדצמבר עתרנו לבית המשפט המחוזי בירושלים על מנת שיורה למשרד הפנים לבטל את ההחלטה להסיר את ההגנה הקבוצתית מעל אזרחי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו (DRC).

בשני העשורים האחרונים, הגיעו לישראל מאות בודדות של מבקשי מקלט שנמלטו מהלחימה ומרדיפה פוליטית ואישית ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו (DRC). מרביתם הגישו עם הגעתם לישראל בקשות מקלט, שמעולם לא נבחנו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. במשך למעלה מ-15 שנה הנהיגה מדינת ישראל מדיניות של הגנה קבוצתית על אזרחי קונגו, והם שהו בישראל כחוק וכדין ושיקמו בה את חייהם. ב-7.10.2018, ללא כל שינוי נראה לעין בקונגו, העלתה רשות האוכלוסין וההגירה הודעה לאתר האינטרנט שלה, על פיה היא מסירה מעל אזרחי קונגו את ההגנה הקבוצתית. ההחלטה מבוססת על חוות דעת עלומות של משרדי הפנים והחוץ, שלא נחשפו לציבור ועומדות בסתירה מוחלטת לדיווחים במקורות מהימנים וכן לדיווחים האחרונים בתקשורת הבינלאומית אודות המציאות במדינה.

לקריאת העתירה, לחצו כאן

x