hotline post image

נגישות להליכי מקלט

לאחר שבמשך חודשים נאסף במוקד ובארגונים אחרים מידע על היעדר נגישות למערכת המקלט בישראל, וחוסר אפשרות מעשית להגיש בקשות מקלט, פנינו למשרד הפנים בבקשה דחופה לאפשר הגשת בקשות מקלט, ולהגן על זכויותיהם של מי שניסו להגיש בקשת מקלט, אך לא הצליחו.

 

לקריאה לחצו כאן

לתשובת משרד הפנים שהתקבלה ב26.4.17

x