hotline post image

עתירה לבג”צ – נגישות למערכת המקלט

היחידה להגשת בקשות מקלט חוסמת את האפשרות בפני רבים להגיש בקשה למקלט מדיני במדינת ישראל, שכן היא אינה מספקת מענה הולם לעשרות ולעתים מאות האנשים המתדפקים על דלתה לשם הגשת בקשות מקלט. בתאריך 27.9.17 הגשנו עתירה לבג”צ לקלוט לאלתר בקשות מקלט של כל מי שמבקשים להגיש אותן ובמידת הצורך לאפשר את הנגשת המערכת באמצעים אחרים.

לקריאת העתירה לחצו כאן

בקשה למתן צו ביניים

x