hotline post image

פסק דין של ביהמ”ש המחוזי המורה לשחרר אזרח חוף השנהב המוחזק במשמורת 10 שנים

בעקבות ערעור שהגיש המוקד, בית המשפט המחוזי בבאר שבע הורה לשחרר אזרח חוף השנהב המוחזק במשמורת כבר 10 שנים, היות והוא חושש לשוב לארצו. זוהי התקופה הארוכה ביותר במסגרתה הוחזק אזרח זר במעצר הגירתי בשל סיבה זו.
לקריאת ההחלטה מה-27.7.16

x