hotline post image

פניית לראשת בית הדין לפי חוק הכניסה לישראל בנידון אחריות בית הדין לזיהוי והגנה על מתמודדי נפש המוחזקים במשמורת

ביוני 2021 פנינה לעו”ד מיכל צוק -שפיר, ראשת בתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל, בבקשה להנחות את כלל הדיינים בבתי הדין לביקורת משמורת לפי חוק הכניסה לישראל, בדבר אחריותם לזהות ולאתר מתמודדי נפש המובאים מולם, ולפעול להגנה על מתמודדי נפש המוחזקים במשמורת באמצעות הפעלת סמכותם להורות על מינוי ייצוג משפטי מטעם המדינה למוחזקים במקרים אלו.

פניה זו נעשתה על רקע מספר מקרים בשנים האחרונות בהם מתמודדי נפש הוחזקו במשמורת תקופות ארוכות, לעיתים אף מבלי להתייצב לדיונים בעניינם, או כאשר היה ניכר כי אינם מבינים את ההליכים המתנהלים בעניינם בפני בית הדין. גם במקרים בהם עלה בבירור כי המוחזק הינו מתמודד נפש וכי לא יכול לייצג את עניינו בצורה ראויה בפני בית הדין – לא הפעילו הדיינים את סמכותם להורות על מינוי ייצוג משפטי עבור המוחזקים.

לא אחת, איתרו נציגי המוקד מקרים מסוג אלו, במסגרת המעקב השוטף שמבצע המוקד אחרי הפרוטוקולים של בית הדין, ופנו לבית הדין במטרה להתריע על הצורך במינוי מייצגים. במרבית המקרים, בעקבות פניית המוקד, נמצא כי אכן ישנו צורך במינוי עורך דין עבור המוחזקים (ובמקרים מסוימים אף במינוי אפוטרופוס), ובעקבות החלטת בית הדין מונה ייצוג למוחזקים. ייצוג זה, ביכולתו לסייע לא רק למוחזקים עצמם, אלא לא פעם גם לאינטרס הציבורי בקידום שחרורם או הרחקתם מישראל של מי שלעיתים כלל אינם יודעים כיצד יוכלו לקדם את עניינם.

ואולם, אין להשלים עם התנהלות זו – בה ארגון חברה אזרחית נאלץ להתריע בפני בית הדין בדבר פגיעותם של אלו המובאים בפניו, וזאת רק במקרים החריגים בהם הפגיעה היא כה חריפה, עד שהיא מתבטאת אף בפרוטוקול הכתוב. בית הדין, בתור הגורם הישיר הבוחן את עניינם של המוחזקים ופוגש בהם באופן בלתי אמצעי – הוא הגורם המתאים ביותר לזיהוי מקרים פגיעים בהם עליו להפעיל את סמכותו להורות על מינוי ייצוג משפטי למוחזקים, ועניינם של מתמודדי הנפש הוא מהמובהקים שבהם.

 

לקריאת הפנייה

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

לקריאת המענה

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
x