hotline post image

עתירה למתן צו על תנאי – להכריע בבקשת המקלט של יוצאי דארפור

באוקטובר 2018 עתרנו לבית המשפט העליון בשל היעדר המענה בעניינם של אלפי מבקשי מקלט יוצאי חבל דארפור בסודן הממתינים להחלטה בעניינם מזה שנים ארוכות. העתירה הוגשה בשמם של שני יוצאי חבל דארפור הממתינים למעלה מארבע שנים תמימות להחלטה בעניין בקשת המקלט שלהם.

 

לקריאת העתירה המלאה, לחצו כאן

x