hotline post image

עתירה לבג”צ – לא להפסיק את מתן השירותים למבקשי מקלט בבאר שבע

בעקבות החלטת משרד הפנים להפסיק לתת שירותי חידוש רישיונות למבקשי מקלט במשרדי הרשות בבאר שבע, הגשנו עתירה לבג”צ בטענה כי מדובר באפליה של כ12,000 מבקשי מקלט החיים באזור הדרום ונאלצים לחדש את רישיונותיהם אחד לחודשיים וכעת ייאלצו לנסוע ללשכה בבני ברק.

לקריאת העתירה לחצו כאן

x