hotline post image

ערעור מנהלי – הכרה באזרח חוף השנהב שמדינתו לא מכירה בו כמחוסר אזרחות

בנובמבר 2017 עתרנו לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה להכיר באזרח חוף השנהב, שמדינתו לא מכירה באזרחותו, כמחוסר אזרחות. המערער החל במסע הבריחה מחוף השנהב ב-2002 כאשר מלחמת האזרחים במדינה הגיעה לעירו. לא הייתה לו האפשרות לקחת עמו מסמכים מזהים. עם הגעתו לישראל ב-2008 הוא זוהה כאזרח חוף השנהב ונכלא לשנתיים. שנתיים לאחר מכן, ב-2012 הוא נכלא שוב וב-2014 הוא הצהיר כי ברצונו לחזור למדינתו או לצאת לכל מדינה אחרת. החל מאותו השלב ניסה המערער לקדם את יציאתו מישראל ופנה לצורך כך לשגרירות חוף השנהב בישראל – ואילו היא טענה כי לא תוכל לסייע לו עד שימציא מסמכים מזהים מחוף השנהב.

 

קונסולית חוף השנהב אף טענה כי אינה יכולה להכיר באזרחותו של המערער כאזרח חוף השנהב, מכיוון שאינה יכולה להסתמך על הצהרה בעל פה; הדרך היחידה בה הקונסוליה תכיר במערער כאזרח חוף השנהב היא דרך המצאת מסמכים מזהים או לחלופין דרך הנפקת מסמכים מחוף השנהב על ידי הוריו של המערער. על כן פנינו לבית המשפט בדרישה שיכיר במערער כחסר אזרחות.

לקריאת העתירה המלאה לחצו כאן

 

 

x