hotline post image

מתן שירותי בריאות לקרבנות סחר ועבדות המתגוררים מחוץ למקלטים

ב-28.6.2017 פנינו (בשם המוקד, רל”א, א.ס.ף והוועד למלחמה באיידס) לגורמים בכירים במשרד הבריאות ובמשרד המשפטים בבקשה לגבש הסדר למתן שירותי בריאות לקרבנות סחר מוכרים השוהים מחוץ למקלטים. בפנייה פירטנו את סוגי השירותים הנדרשים לקרבנות סחר, קווים מנחים למנגנון המוצא, והצורך במתן מענה לקשיים המיוחדים של אוכלוסיה זו.

לקריאה לחצו כאן

x