hotline post image

דרישה לפרסם את מסקנות ועדת המנכ”לים הקבועה בעניין הטיפול בקורבנות עינויים שהגיעו לישראל דרך גבול מצרים ולהתחיל ביישום מתווה השיקום לאלתר

ביום 26.6.2017 פנינו (באמצעות הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל-אביב, ויחד עם הארגונים א.ס.ף ורל”א) למנכ”לית משרד המשפטים, יו”ר וועדת המנכ”לים למאבק בסחר בבני אדם, בדרישה לפרסם את המתווה לטיפול בקרבנות מחנות העינויים בסיני, ולהקים מנגנונים לזיהוי קרבנות העינויים, ולהבטיח שיקבלו טיפול ושיקום.
פנייה זו ממשיכה פניות קודמות של המוקד, ודורשת ממדינת ישראל למלא את ההתחייבויות שלה עצמה, ואת הנחיות וועדת העינויים של האו”ם. בפנייה הבהרנו כי אנחנו ממתינים כבר חמש שנים ליישום החלטות וועדת המנכ”לים בנושא, ואם לא תתקבל תשובה פורסם מדיניות בנושא תוך 45 יום, נפנה לערכאות.

לקריאה לחצו כאן

x