hotline post image

פסק הדין שלא נכתב ומניעת גישתם של מבקשי מקלט לערכאות

כששומעים או לומדים על מערכת המשפט, מקובל להבליט את פסקי הדין הארוכים; את אלה שמכריעים בסוגיות ערכיות בקול רם וברור. במאמר המצורף עו”ד אסף וייצן, מנהל המחלקה המשפטית במוקד, מראה כיצד דווקא פסקי הדין הקצרים והלקונים – ואפילו פסקי הדין שמעולם לא ניתנו – משפיעים על המציאות היומיומית של מבקשי המקלט. המאמר עוקב אחרי הליך אחד שהתגלגל עד בית המשפט העליון וחשף איך המערכת מקשה על מבקשי המקלט שנשלחים לחולות לקבל את יומם בבתי המשפט ואיך אפילו ההתערבות המוגבלת של בית המשפט נדחית על-ידי משרד הפנים ובתי המשפט הנמוכים.

Law Article_Asaf

x