hotline post image

הזמנה לסדרת מפגשים על הגירה וחברה בישראל

מה ההבדל בין מהגרי עבודה למבקשי מקלט? מדוע אי אפשר לגרש אזרחים מסודן ומאריתריאה? איך מתמודדות מדינות אחרות עם הגירה ופליטות?

המוקד לפליטים ולמהגרים מזמין אתכם ללמוד על הסוגיות האקטואליות בחברה הישראלית מפי מרצים מומחים, ולהכיר את עולמם של המהגרים הגרים ביננו.

המפגשים יערכו כאחת לשבועיים במשרדי העמותה.
להרשמה ופרטים נוספים: tours@hotline.org.il 050-3078224

הזמנה לקורס גרים ביננו
(לחצו על התמונה כדי להגדילה)

x