hotline post image

הזמנה לסרט “הוטליין”

ביום חמישי הקרוב ( 15 באוקטובר) יחלו הקרנות סרטה התיעודי של סילבינה לנדסמן “הוטליין” בסינמטקים (תל אביב, ירושלים ושדרות). הסרט מתעד את עבודתם של פעילי המוקד לפליטים ולמהגרים במהלך שנת 2012.

כאן תוכלו לצפות בסצנה חשובה שנותרה, כמו מאות אחרות, על רצפת חדר העריכה: שגריר אריתריאה בישראל, טספמריאם טקסטה, מצליח להתגבר על תדהמתו מכך שנציגי ארגוני זכויות אדם (שעצם קיומם אסור במולדתו) ואפילו מבקשי מקלט מאריתריאה מוזמנים לכנסת ישראל ואף מצפים לומר שם את דברם. השגריר מבהיר לבאי הוועדה שאזרחי מדינתו שנמלטו לישראל הם בוגדים, שבארצו עוד אין דמוקרטיה כי האזרחים אינם בשלים לכך ושבעצם אריתריאה, היא בדיוק כמו ישראל: מדינה קטנה, מוקפת אויבים, שהתקשורת העולמית מתנכלת לה ומציגה אותה באור שלילי על לא עוול בכפה.

כשחבר הכנסת כצל’ה מתעניין אם אריתריאה היא מדינה קומוניסטית, משיב השגריר ברצינות תהומית: “זהו משטר צדק חברתי”…

בניגוד לטספמריאם, ניכר בסרטון שאני לא מצליחה להתגבר על תדהמתי מכך שיו”ר וועדה בכנסת ישראל נותן במה לשגרירה של הדיקטטורה הדכאנית בעולם מבלי להזכיר לו שהוא נמצא במדינה דמוקרטית: היו”ר סירב לשלוח לשגריר מבעוד מועד את מכתבה החשוב של ד”ר טרישה רדקר הפנר ולבקש את תגובתו לטענות העולות במכתב וכן מנע מהאריתראים שהעזו לבוא עמנו לכנסת, לשאת את דברם באוזני השגריר.

לא ויתרתי. אחרי הישיבה ניגשתי לשגריר ומסרתי לו את מכתבה של ד”ר רדקר הפנר בציפייה להתייחסותו. הוא התעלם מהמכתב ופלט בעודו מנסה להימלט מחדר הוועדה: “את סיגלית המפורסמת שמעודדת אריתראים לבוא לישראל? לא יודע מה את מרוויחה מזה, אבל את תפסידי בסוף!” טספמרים אמר עוד כמה מילים בזכותה של הדיקטטורה ששלחה אותו אלינו.

בטרם נמלט סופית, הספקתי רק לומר לו את דבריו של אסמרום, חבר אריתראי חכם: “אני מבינה שאתה חייב לומר את הדברים שאתה אומר. אם לא, גם אתה תוחזר לאריתריאה ותיכלא באותם מרתפי עינויים חשוכים אליהם נשלחים מתנגדי המשטר שלך.”

אז סצנה זו, שמציגה את כנסת ישראל בעוד אחד מרגעי השפל שלה, לא נכנסה לסרט “הוטליין”, אבל ניתן לצפות בסצנות מבישות אחרות מכנסת ישראל וכן בסצנות שמשרטטות בדיוק מטריד את מסכת ההתעמרות הבירוקרטית של משרד הפנים הישראלי במבקשי המקלט, התעמרות שרק הולכת ומשתכללת עם השנים.

כתבה: סיגל רוזן

x