hotline post image

מה אפשר לעשות עם הכסף שקבור בחולות

התנועה לחופש המידע חשפה ביוני 2014 כי עלות ההקמה של מתקן הכליאה חולות עומדת על 323 מיליון ש”ח ועלות התפעול של המתקן היא מעל 100 מיליון ש”ח בשנה. באותה עת היו כלואים במתקן 2,400 מבקשי מקלט מסודאן ומאריתריאה. כלומר, עלות כליאתו של כל מבקש מקלט לשנה עומדת על כ-41,666 ש”ח.

המקור של 250 מיליון מתוך 423 מיליון אלו ידוע: וועדת הכספים ביצעה העברה של 250 מיליון ש”ח לטובת מתקן הכליאה. הכספים נלקחו ברובם מרזרבות (195 מיליון ש”ח), מקיצוץ של 24 מיליון ש”ח להלוואות לדיור לחסרי דירה, קיצוץ של 13 מיליון ש”ח למימון גופים במשבר, קיצוץ של 10 מיליון ש”ח מכספים לסבסוד צהרונים להורים עובדים, וקיצוץ של שבעה מיליון ש”ח מכספים שנועדו לתחבורה ציבורית.

עכשיו שבג”ת פסל את החוק שיצר את מחנה הכליאה חולות, לממשלה יש הזדמנות לפנות לנתיב אחר שיתמודד בצורה אמיתית עם המצוקה של תושבי דרום תל אביב ויאפשר למבקשי המקלט להתקיים בכבוד. במקום לבזבז מיליונים מדי שנה על כליאתם של מבקשי המקלט, המדינה יכולה להפנות כספים אלו לעידוד מעסיקים ורשויות מקומיות ברחבי ישראל שיהיו מוכנים לקלוט ומעוניינים להעסיק מבקשי מקלט. לצד הצעדים להפחתת הצפיפות בשכונות, על המדינה לפתוח במבצע נרחב של שיקום שכונות דרום תל אביב ובייחוד שכונות נווה שאנן, התקווה ושפירא שבהן מתגוררים כיום כ-30,000 מבקשי מקלט, רבים מהם בצפיפות מחרידה.

20141102_153449

שכונות דרום תל אביב סובלות מתשתיות רעועות, העדר בית ספר תיכון עיוני, מחסור בתקנים של עובדות סוציאליות, מחסור בדיור ציבורי ורחובות שלמים כמעט ולא מוארים בלילות. בעלות כליאתם של ארבעה מבקשי מקלט במשך שנה ניתן להקציב עובדת סוציאלית נוספת במשרה מלאה. כליאתם של שלושה מבקשי מקלט לשנה שווה לעלות הצבתם של עשרה פנסי רחוב. עלות ההפעלה של חולות לשנה שווה לעלות הקמתו של בית ספר תיכון אחד או שלושה בתי ספר יסודיים. עלות ההפעלה של חולות לשנה הייתה מאפשרת הרחבת מספר הזכאים לסיוע בשכר דירה ל-8,247 איש נוספים בשנה. עלות ההקמה וההפעלה של חולות במשך שנה מאפשרת לרכוש 352 דירות ולהקצות אותן לדיור ציבורי. במחיר של כליאת 66 מבקשי מקלט בשנה אפשר להקים גן ילדים נוסף. עלות כליאתם של 264 מבקשי מקלט לשנה בחולות שווה לעלות הקמתה של ספרייה ציבורית.

אם המדינה הייתה מעוניינת בפתרונות אמיתיים למצוקת דרום תל אביב, היא לא הייתה מזניחה את השכונות במשך שנים ושולחת את מבקשי המקלט עם כרטיס לכיוון אחד מכלא סהרונים לדרום תל אביב. כל המדינות המפותחות מתמודדות עם גלי הגירה ופליטות. על ישראל לאמץ פתרונות שהוכיחו את עצמם במדינות אחרות ושיעניקו מענה אמיתי למצוקת דרום תל אביב.

הנתונים שאובים מדו”ח הוועדה למלחמה בעוני (pdf) ומחירון לעבודות פיתוח, (pdf) יולי 2014 של משרד הבינוי והשיכון

ראו עוד בדף הפייסבוק “הכסף קבור בחולות

x