hotline post image

עתה בני חורין: הגדת הפליטים לפסח

לקראת חג הפסח המתקרב, אנחנו מתרגשים לשתף אתכם בהגדה מיוחדת לפסח, מבית המוקד לפליטים ולמהגרים:עתה בני חורין. כל ההכנסות ממכירת ההגדה יהיו קודש לתמיכה בפעילות המוקד.

עתה בני חורין משלבת את הטקסט המלא של ההגדה בעברית, אנגלית ובתעתיק לאנגלית – לצד ציורים, צילומים, שירה ועדויות מאת מבקשי מקלט.

מדי שנה אנו מתיישבים לשולחן הסדר כדי לספר ביציאת מצרים – לספר סיפור כואב על עבדות ועל הדרך הארוכה לחירות. השנה אנחנו מזמינים אתכם להכניס לשולחן הסדר סיפור נוסף על עבדות ועל היציאה ממנה דרך מדבר סיני. אנחנו מזמינים אתכם להיחשף ליצירה אמנותית עשירה פרי ידיהם של מבקשי ומבקשות מקלט שחיים כאן בינינו, אך עדיין נמצאים במסע אל הארץ המובטחת.

ניתן לרכוש את ההגדה גם כחלק ממארז הפסח המיוחד של קוצ’ינטה, קולקטיב פליטות אפריקאיות היוצרות מלאכת יד יפהפיה ותוכלו להוסיף להגדה סל מצות סרוג בידי נשות קולקטיב קוצ’ינטה וכיסוי למצות.

קוצ’ינטה קולקטיב מבקשות המקלט האפריקאיות, מספק תמיכה פסיכו-סוציאלית מבוססת אמנות, קהילה, חינוך והעצמה כלכלית במרחב בטוח לניצולות התעללות, סחר ועינויים. הנשים בקולקטיב מתפרנסות מסריגת סלים ומוצרי טקסטיל מרהיבים מלאכת ידיהן.
x