hotline post image

“אין אישור מהרופא, אין ויזה”

מבקשי מקלט פונים אלינו לעיתים קרובות בשל התעללות בירוקרטית בידי משרד הפנים, אך סיפור הזוי כמו זה של מהארי לא פגשנו כבר זמן מה.

מהארי הוא מבקש מקלט מאריתריאה, מתנדב כבר שנתיים במרכז סיוע לקהילה הזרה בעיריית תל אביב ואף זכה בפרס של העירייה על פעילות זו למען הקהילה. מהארי הגיע שבוע שעבר למשרדי המוקד לאחר שמשרד הפנים סירב לחדש את אשרת השחרור בתנאים מגבילים, אותה אשרה שאינה אשרת עבודה אך בלעדיה מעסיקים ישראלים מפחדים להעסיק מבקשי מקלט מחשש לקנסות.

ניסינו להבין מדוע סירב משרד הפנים לחדש האשרה וכך הסביר לנו מהארי: בשלהי ספטמבר הוא פנה לחדש את אשרתו ללא אשתו שהייתה לאחר לידה וחשה ברע. מהארי חשש שאשתו לא תצליח לעמוד בשעות ההמתנה הארוכות בתורים מול רשות ההגירה. עד כה, בכל פעם שבני זוג מגיעים לחדש אשרה, כל חודשיים, הם נדרשים לעבור ראיונות חודרניים ומשפילים כדי לוודא שהם עדיין חיים יחדיו. בעלי משפחות אינם מזומנים לכליאה בחולות ועל כן רשות ההגירה מתאמצת “לחשוף” זוגות “מזויפים”, כדי שתוכל לצוות על בן הזוג להתייצב לכליאה ללא משפט במתקן חולות שבאמצע המדבר ל-20 חודשים. לאחר שחיכה 13 שעות בתור, מ-06:00 בבוקר ועד 19:00, מהארי הצליח לשכנע את פקידי הרשות לחדש את אשרתו למרות שהגיע לבד.

עתה, משפג תוקף אשרתו, התייצב עם אשתו ובנו שנולד בספטמבר כדי לחדש את האשרה. לאחר המתנה של שבע שעות בתור, פקיד רשות ההגירה סירב לחדש את אשרותיהם של מהארי ואשתו ודרש מהם להביא אישור מהרופא על מחלת האישה בספטמבר שמנעה ממנה להתייצב לחידוש האשרה ולראיונות המשפילים. אשתו של מהארי לא פנתה אז לרופא, אין לה בכלל ביטוח בריאות, בדומה למרבית מבקשי המקלט שנאלצים להישען על מרפאות מתנדבים או לפנות לחדרי מיון במקרי חירום בלבד. מהארי ביקש לדעת את שמו של הפקיד שהתעקש לקבל אישור מרופא, כדי שיוכל להתלונן עליו, אך הפקיד סירב לספקו וקרא לשומרים כדי שיסלקו את ההורים והתינוק בן החודשיים החוצה.

מהארי הרגיש מיואש – הוא לא יכול לפרנס את משפחתו ללא האשרה. הוא לא הצליח לאכול או לישון וביום לאחר שנזרק ממשרד הפנים הוא פנה למוקד לפליטים ולמהגרים והקו החם במוקד צייד אותו במכתב למשרד הפנים. פעמים רבות פקידי המשרד קרעו מכתבים שסיפקנו למבקשי מקלט, אך הפעם, לשמחתנו, פנייתנו זכתה להתייחסות. מנהלת בלשכת רשות ההגירה בבני ברק הורתה לחדש את אשרתו של מהארי

עכשיו יש לו ולמשפחתו חודשיים נטולי דאגות פרנסה. עד לחידוש האשרה הבא בפברואר 2015.

קראו עוד מדיניות רשות ההגירה שיצרה תורי ענק של מבקשי מקלט מול משרדי הרשות והתעללות הבירוקרטית במבקשי מקלט בדו”ח חדש של המוקד – מדיניות ההכשלה: התעמרות רשות ההגירה במבקשי מקלט בעת חידוש אשרתם

x