hotline post image

קמפיין גיוס המונים: שמים סוף לסחר בבני אדם

בימים 9-10.5 התקיים קמפיין גיוס המונים למען הפעילות של המוקד לפליטים ולמהגרים. עד שני (10.5) ב-21:00, כל שקל שגייסנו הוכפל על ידי תורם נדיב וסייע לנו פי שניים במאבק למען זכויות פליטים ומהגרים וקורבנות סחר בבני אדם.

הקמפיין נועד לאפשר לנו להמשיך את העבודה הסזיפית והארוכה שעומדת מאחורי כל תיק דגל שזוכה להד ציבורי, ולהגיב באופן מיידי לצרכים הבוערים ביותר של מי שנותרים רחוק מהעין ומהלב של הציבור, מבקשי המקלט והמהגרים המוחזקים בכלא.

השנה אנחנו נאלצנו להתמקד במאבק שרבים מדי טועים לחשוב שכבר ניצחנו בו – המאבק בתופעת הסחר בבני אדם. מאז שהחלה 2021, בתדירות של כמעט אחת לשבועיים הגיעה לפתחנו אישה שאנחנו זיהינו כקורבן של התופת הזאת. במהלך השנה שעברה שינינו מהקצה לקצה את האופן שבו המשטרה חוקרת מקרים של סחר בבני אדם ומתייחסת לשורדים: בעקבות עתירה שלנו, המשטרה מגבשת בימים אלו לראשונה נוהל שנועד להגדיר בבירור מהו הסף הראייתי הנדרש להכרה באדם כקורבן סחר, ואף כולל בתוכו מנגנון ערר!

השינוי הזה יאפשר לנו להשיג צדק עבור שורדים ושורדות שמחכות ומחכים זמן רב מדי להכרה ולזכויות המגיעות להם. בשביל זה אנחנו צריכים אתכם איתנו. יחד נוכל לעמוד במחוייבות שלנו לא להשאיר אף אחד מאחור.

x