hotline post image

הסיבה שהגעתי לישראל, ומדוע אמשיך בעבודה שלי גם תחת מתקפה וניסיונות השתקה

באתי ארצה, משום שכצעיר יהודי אמריקאי חינכו להאמין שלהיות יהודי משמעו לתמוך בעולם של שוויון, צדק ושלום; עולם שונה מזה שהסבים והסבתות שלנו גדלו בו באירופה של שנות ה – 40 של המאה הקודמת. גדלתי באמריקה תוך ידיעה שישראל היא מדינה דמוקרטית ושוויונית, שונה משכנותיה. הגעתי ארצה כי רציתי להיות חלק מהדמוקרטיה הזו.

הגעתי לישראל משום שראיתי תמונות של אברהם יהושע השל צועד יחד עם ד”ר מרטין לותר קינג, וידעתי שלהיות יהודי משמעות לעשות את הדבר הנכון. משמעו “להתפלל דרך הרגליים”, גם אם יש בכך כדי לצאת נגד עמדות פופולריות.

עברתי לישראל משום שנמאס לי להיות “הבחור היהודי” מארגון חברה אזרחי גדול שבו עבדתי באמריקה. עברתי לישראל כדי לברוח מהתיוג וכדי שהתיוג הזה יהיה חלק מהעבר שלי ולא מהעתיד שלי. למרות זאת, לאחר שחציתי את האוקיינוס כדי לא להיות מתוייג כ”אחר”, מצאתי את עצמי מתוייג מחדש, הפעם על ידי ממשלת ישראל. בימים אלה הכנסת דנה בחוק העמותות, חוק שמטרתו לסמן ולהוקיע ארגונים העוסקים בסוגיות שהן בפריפריה של החברה הישראלית. החוק יוצר למעשה רשימה שחורה של ארגונים המקבלים תרומות מישות מדינית זרה (למשל האיחוד האירופי או האו”ם – גופים שתורמים לחלק מארגוני זכויות האדם בישראל). מעבר לכך, החוק החדש יחייב, שאם אכנס לכנסת אצטרך לענוד תג שיבהיר שאני עובד באחד הארגונים הללו. סימון כזה לא יחול על ארגוני ימין, המקבלים תרומות פרטיות מתורמים מחו”ל.

אני מתגורר בישראל משום שהקרן החדשה לישראל והמוקד לפליטים ולמהגרים סייעו לי למצוא את מקומי ולפעול למען תיקון עולם ולהגשמת הרצון העז שלי לשמור על מדינת ישראל צודקת ושוויונית. האהבה לישראל והרצון לסייע למבקשי מקלט המתגוררים בה אינם סותרים האחד את השני. שני ארגונים אלה מקדמים ערכים משותפים ומשרתים קהילות הנמצאות בשולי החברה הישראלית וזקוקות לעזרה. החקיקה הזו תפגע בהם.

פעמים רבות כאשר משוחחים עם לקוחות של המוקד, הם מספרים על המסע שלהם לישראל. הם מספרים כי שמעו כי יש כאן דמוקרטיה מפותחת, אחת שתוכל ודאי לסייע להם ולהגן עליהם להימלט מרצח עם וממשטר דיקטטורי בארץ מוצאם. הם באו עם תקוה כי בפעם הראשונה בחייהם, הם יחיו במדינה המתירה את חופש המחשבה, חופש הדיבור וחופש ההתאגדות. המציאות שהם מגלים היא שונה לגמרי והארגונים הם שפועלים, באופן יום יומי, לשנות את הסטטוס קוו.
לעולם לא אוכל להגן על פעולות ממשלת ישראל כשהיא מקדמת חקיקה שמבקשת להשתיק ולהפחיד ארגוני זכויות אדם במטרה לפגוע בחופש הביטוי וחופש ההתאגדות שלהם. הממשלה צריכה להתייחס לאופוזיציה כשותף המחזק את האופי הדמוקרטי של ישראל, ולא לדרוך עליה.

זו הסיבה שהתחייבה לעבודה יום יומית במוקד לפליטים ולמהגרים ו”להתפלל באמצעות רגליי” כדי לעודד את ממשלת ישראל להגן על החירויות של מי שמתגוררים כאן.

*סם קוטנר הוא עמית צדק חברתי בשתי”ל, המתנדב במוקד לפליטים ולמהגרים

x