hotline post image

21 מומחים קוראים לאיחוד האירופי למנוע סיוע כספי מהרודן האריתראי

ב 31 במרץ 2015 פרסמה קבוצת 21 מלומדים, מומחים לדיקטטורת אריתריאה מרחבי העולם, הצהרה המבקרת את מדיניות האיחוד הארופי כלפי אריתריאה ופליטיה וקריאה למדינות האיחוד להמשיך להגן על פליטי אריתריאה ולמנוע מהרודן איזיאס אפווארקי סיוע כלכלי בסך 312 מיליון יורו שנקצבו לו על ידי האיחוד, על אף הפרות זכויות האדם החמורות במדינה.

בין 21 המלומדים, פרופ’ אנדהברהן וולדה גיאורגיס, שהיה שגריר אריתריאה לאיחוד הארופי וכיהן בעבר גם כנשיא אוניברסיטת אסמרה בטרם נסגרה וכראש הבנק האריתראי המרכזי. כן חתום על הקריאה פרופ’ גאים קיבראב מבריטניה, שדרש מרשות ההגירה הדנית למחוק את שמו מדו”ח שפרסמה בדצמבר 2014, ואשר ממנו משתמע שמצב זכויות האדם באריתריאה השתפר. פרופ’ קיבראב דחה את מסקנות הדו”ח הדני ומצטרף לקריאה להמשיך ולהגן על פליטי אריתריאה ברחבי העולם.

21 המלומדים הם שישה פרופסורים, תשעה דוקטורים למשפטים, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה וכן פעילי זכויות אדם מובילים המתמחים כולם באריתריאה ופועלים מתוך שבע מדינות שונות: ארה”ב, אנגליה, שוויץ, גרמניה, שבדיה, בלגיה והולנד. המלומדים מבקרים בקריאתם גם את ההנחיות החדשות של רשות ההגירה הבריטית מיום ה-12 במרץ 2015 על פיהן יש לבחון בקשות מקלט של אזרחי אריתריאה תוך התעלמות מפסק הדין בעניין MO משנת 2011, בו נקבע שיציאה מאריתריאה ללא אישור מהווה עילה מספקת על מנת לקבוע שאזרח אריתריאה השב למולדתו עלול לסבול מרדיפה ולכן זכאי למעמד פליט.

לדברי המלומדים, ההנחיות הבריטיות, מצטטות מתוך הדו”ח הדני 48 פעמים, מתעלמות מהביקורת העזה שספג הדו”ח ומהעובדה שאף דנמרק לא אימצה את מסקנות הדו”ח וממשיכה להעניק בנדיבות מעמד פליט לאריתראים המגיעים אליה מרחבי העולם.

המלומדים מוחים על כך שהאיחוד האירופי מתפתה להאמין להבטחותיו של הרודן אפווארקי כי יקצר את השירות הלאומי הנמשך עשרות בשנים וטוענים שמטרת המענק הכספי היא לצמצם את זרם הפליטים הנמלטים מאריתריאה לרחבי אירופה.

x