hotline post image

משרד הפנים פרסם את הקריטריונים לקבלת המעמד ההומניטרי למאתיים דארפורים

משרד הפנים פרסם את הקריטריונים לקבלת המעמד ההומניטרי למאתיים דארפורים

על פי ההודעה מדובר על מבקשי מקלט שהגיעו לישראל עד 2011 ושגילם 45 ומעלה. בנוסף, יכללו ברשימה 17 מבקשי מקלט שקיבלו הודעה על מתן מעמד במסגרת הליכים משפטיים.

בתחילת יוני הגיעה ההודעה להעניק מעמד ל200 דארפורים בעקבות שורה של הליכים משפטיים פרטניים ועקרוניים ולחץ פוליטי וציבורי שהפעלנו על רשות האוכלוסין – לבדוק את בקשות המקלט של יוצאי חבל דארפור בסודן, בהתאם להתחייבותה של הרשות בבית המשפט.
בינואר השנה פנה עורך הדין אסף וייצן מהמוקד למשנה ליועמ”ש זילבר וביקש ממנה להתערב ולהורות לרשות האוכלוסין לבדוק מיד את בקשות המקלט של יוצאי דארפור, בהתאם להתחייבותה בבית המשפט. זילבר השיבה כי היא רואה קושי משפטי במצב הנוכחי וביקשה הבהרות משר הפנים. דרעי ענה כי הוא מכיר היטב את סוגיית יוצאי דארפור, אך ברצונו להמתין להכרעת בית המשפט העליון בעניין הגירוש לאוגנדה ולרואנדה לפני שיקבל החלטות. לבסוף, בלחץ היועמ”ש, הסכים דרעי להעניק מעמד תושב ארעי ל–200 סודאנים.
כבר אז לא היה ברור מדוע נבחרו דווקא 200 ובאיזה אופן הם ייבחרו, וגם כעת איננו מבינים כיצד הקריטריונים “שוויוניים ואובייקטיביים” (כלשונם).

עו”ד אסף וייצן מהמוקד לפליטים ולמהגרים: “הקריטריונים רק מלמדים כי לא מדובר בטעמים הומניטאריים אלא השתמטות מהתחייבות המדינה לבחון את בקשות המקלט של פליטי דארפור. הגעה לגיל הנכבד 45 אינה טעם הומניטארי. גם לא קיומו של הליך בבית המשפט המחוזי (ובמיוחד כשיש עוד עשרות עם הליכים זהים בבית הדין לעררים שלא יקבלו מעמד). ההחלטה תביא למבול של עתירות מוצדקות שבסופן יוכרו כלל הדארפורים כפליטים. זאת לאחר שכבר נעשה נזק רב ומיותר – לפליטים וכן לקופה הציבורית. חבל על הכסף וחבל על הזמן.”

אנחנו מברכים את 200 פליטי דארפור שקיבלו מעמד שיאפשר להם לחיות חיים מלאים וטובים יותר בארץ הקשה הזו. מצער שגם כשהממשלה עושה צעד בכיוון הנכון, מדובר בצעד קטן מדי, וגם מפלה ושרירותי. המוקד ימשיך להיאבק למען הכרה במבקשי המקלט החיים כאן ולמען חברה צודקת יותר עד שבקשתו של אחרון מבקשי המקלט תוכרע

להודעה המלאה של משרד הפנים

x