hotline post image

לראשונה: אזרח סודן הוכר כפליט

מוטסים עלי, ממנהיגי קהילת מבקשי המקלט, הוא אזרח סודן הראשון שמוכר כפליט בישראל. הוא הגיש בקשת מקלט לפני 4 שנים, והיה כלוא במתקן “חולות” 14 חודשים.

משרד הפנים הודיע לעורך דינו של עלי, עו”ד אסף וייצן מהמוקד לפליטים ולמהגרים, כי שר הפנים אריה מכלוף דרעי קיבל את המלצת הגורמים המקצועיים והעניק לעלי מעמד של פליט.

מוטסים עלי הוא פעיל פוליטי ותושב חבל דארפור שבסודן. בשנת 2003 עזב את כפרו לטובת לימודי גיאולוגיה באוניברסיטת אומדורמן ושם החל בפעילות פוליטית למען חבל דארפור. בשנת 2005, בזמן ששהה באוניברסיטה, נשרף כפרו על-ידי מליציות שנתמכות בידי ממשלת סודן והוריו נאלצו לברוח למחנה פליטים בצפון דארפור, שם הם שוהים גם כיום. במהלך לימודיו היה מוטסים פעיל פוליטי בתנועה לשחרור סודן. הוא יזם והשתתף במחאות אזרחיות לא-אלימות ובהפצת מידע אודות המצב בסודן ויחס הרשויות לתושבי חבל דארפור, תוך קריאה להתערבות בינלאומית בנעשה שם. בשל פעילותו הפוליטית הוא נעצר מספר פעמים ללא משפט, הוחזק בבידוד ועונה. אחרי מעצרו האחרון נאלץ לברוח מסודן. הוא הגיע לישראל בחודש מאי 2009 ונכלא למספר חודשים. מאז שחרורו ניסה מוטסים להגיש בקשת מקלט, אך משרד הפנים מנע זאת ממנו שוב ושוב. לבסוף, בשנת 2012 הגיש מוטסים את הבקשה לפי נהלי משרד הפנים, אך הוא לא זומן לראיון. בתחילת שנת 2014, סמוך למועד פתיחתו של מתקן הכליאה “חולות” נדרש מוטסים להתייצב בו. נדרשו לא פחות מ- 3 עתירות מנהליות ושלושה ערעורים לבית המשפט העליון כדי שהמדינה תשתכנע כי יש לקדם את הטיפול בבקשת המקלט שלו ולשחררו מחולות.

היום, שבע שנים לאחר שנכנס לישראל, 4 שנים לאחר שהגיש את בקשת המקלט ולאחר שריצה 14 חודשים מיותרים במתקן “חולות” הוכר מוטסים סוף סוף כפליט הדארפורי הראשון בישראל, מכוח אמנת הפליטים.

מוטסים עלי: “אני מודה למדינת ישראל שנתנה לי להיות כאן לאורך כל השנים ושקיבלה את בקשת המקלט שלי. אני מבטיח שישראל לא תתחרט על כך. אמשיך לתרום את חלקי למען החברה הישראלית ולקהילת מבקשי המקלט בישראל. בכוונתי להשתמש במעמד שניתן לי כדי לשפר את המצב בחבל דארפור על מנת שאוכל לשוב לביתי בבטחה בבוא היום. אני קורא לממשלת ישראל ולמדינות העולם לפעול כדי לשים קץ לשפיכות הדמים בדארפור ובאזורים אחרים בסודן. עד אז אמשיך לפעול למען קהילת הפליטים בישראל”.

עו”ד אסף וייצן מהמוקד לפליטים ולמהגרים: “אני מברך על ההחלטה ועל כך שלא היה צורך בהליך משפטי נוסף כדי שמוטסים עלי יוכר כפליט. זה מרגש מאוד שאחרי כל התלאות, אחרי תקופה כל כך ממושכת של אי ודאות וכליאה ואחרי אין סוף הליכים משפטיים – מוטסים קיבל את המעמד שמגיע לו. אני מקווה שזו הסנונית הראשונה”.

לדו”ח על מדיניות המקלט ביחס לאזרחי אריתראה וסודן (2014)

x