hotline post image

מידע בנוגע ל”חוק הפיקדון” החדש

כחלק מהחוק נגד הסתננות עבר תיקון נוסף, אשר אמור להיכנס לתוקף החל ממשכורת מאי 2017. על-פי תיקון זה, החל ממאי, המעסיק ינכה מהמשכורת של מבקשי המקלט20% ויפקיד אותם בחשבון בנק מיוחד (פיקדון) שהוא יפתח תחת שמם בבנק מזרחי-טפחות. ארגון “קו לעובד” פרסם עלון מידע עבור מבקשי המקלט:

דף מידע בנוגע לחוק הפיקדון החדש – ניכוי %20 מהשכר | صفحة معلومات بشأن قانون الودائع الجديد- خصم 20٪ من الراتبInformation about the new deposit law: deduction of 20% from asylum seekers’ salariesሓበሬታ, ብዛዕባ ሓድሽ ሕጊ፡ ተቀማጢ ገንዘብ:ካብ ሓተትቲ ዑቕባ ሙግዳል ደሞዝ 20% 

חשוב לדעת כי 20% ירדו רק משכר הבסיס, ולא למשל משכר שעות נוספות, תשלום עבור נסיעות ועוד. בנוסף לסכום זה המעסיק יפקיד גם 16% מצדו. הסכום הזה יחליף את רכיבי הפנסיה, פיצויים וקרן השתלמות למי שזכאים, אשר היה עליו להפקיד בקרנות או לשלם לכם עם סיום העבודה. הסכום הזה לא מחליף תשלום מס הכנסה- אלא בנוסף. מס הכנסה הוא כסף שהולך למדינה ולא מקבלים אותו חזרה, ה 20% יחזרו אליכם בסוף. החוק הזה חל על כל מי שנכנס לישראל מסיני, גם עם ויזת 2א5 וגם ויזת עבודה מסוג ב1. הוא לא חל על בעלי תעודת תושב (א5).

מה קורה עם הזכויות שמגיעות לי עבור עבודתי עד מאי 2017?

חשוב להבהיר שעל-פי הבנתנו את החוק, הכספים שנצברו לטובתכם עד לכניסת החוק לתוקף לא ייפגעו, והמעסיק לא אמור להעבירם לחשבון החדש. מדובר רק בסכומים שינוכו החל ממשכורת מאי 2017. לדוגמא- אם עבדתם החל ממאי 2016 ותפוטרו במאי 2018, תקבלו פיצויים עבור שנת עבודה אחת ישירות מן המעסיק, והפיצויים עבור השנה השנייה ימתינו לכם בחשבון הבנק.

מתי נוכל לקבל את הכסף?

את הכסף הזה יהיה אפשר לקבל רק כאשר תעזבו את ישראל. כמו כן, אם תקבלו מעמד פליט פה בישראל לא תצטרכו להפריש יותר כסף לחשבון, אבל החוק לא קובע האם תוכלו לקבל את הכספים שכבר נצברו במקרה כזה. אנו מאמינים שעניין זה יתברר בהמשך.

כמו כן, תהיה לכם זכות לבקש מהבנק פירוט של מצב הכספים בחשבון כשתרצו בכך.

האם מישהו יכול לקחת לי את הכסף הזה?

אף אחד לא יכול לגעת בכסף הזה, מלבד במקרה אחד: אם הויזה שלכם מבוטלת והמדינה דורשת מכם לעזוב את ישראל, ואתם נשארים כאן 30 ימים אחרי התאריך שאמרו לכם לעזוב, אז אפשר יהיה לקחת לכם חלק מהכסף. חשוב לדעת: ניתן לקנוס אתכם רק מהחלק היחסי של המעסיק בחשבון, אותם 16%.

ככל שתישארו פה יותר זמן בלי ויזה כך יוכלו לקחת לכם יותר מהחלק של המעסיק, עד למקסימום של 80% מהחלק הזה.

האם אפשר לבטל את החוק הזה?

ארגון “קו לעובד” בשיתוף עם המוקד וארגונים נוספים מתנגדים לחוק ומנסים לבטל אותו. פנינו לבית המשפט העליון בעניין הזה וברגע שיהיה חדש אנו נפיץ את המידע.

 

תלוש לדוגמה לאחר ניכוי הפיקדון

x