hotline post image

הצטרפו למאבק בסחר בבני אדם!

תופעת הסחר בבני אדם נראית כמו זיכרון רחוק, אבל לצערנו בפועל היא ממשיכה להתקיים מתחת לפני השטח. בישראל חיים שורדים ושורדות של סחר ותנאי עבדות – מבקשי מקלט שנסחרו במחנות העינויים בסיני, ומהגרי עבודה שנסחרו לישראל ומועסקים בתנאי עבדות. במהלך שנת 2015 ארגון המוקד לפליטים ולמהגרים זיהה 28 מקרי סחר חדשים. מהגרים הם קבוצה המועדת לפורענות; היעדר הנגישות לידע, קשיי השפה והיעדרה של קהילה או רשת חברתית תומכת הופכת אותם למוחלשים במיוחד, ולזה מתווספת גם העובדה שהם פעמים רבות נמצאים בבידוד – בבית המעסיק, באתרי בנייה או בשדות ומטעים מרוחקים. רבים מהעובדים חוששים להתלונן, ולא מודעים לכך שבחלק מהמקרים הם זכאים להגנה, לסיוע משפטי, למקלט, לשיקום, לאשרת עבודה ועוד.

בשנת 2006 נחקק חוק מקיף האוסר על סחר בבני אדם על צורותיו השונות, אך בשנים האחרונות חלה נסיגה במחויבות המדינה למלחמה בהפרת זכויות חמורה זו, וביכולתה לאתר ולהעניק טיפול לקורבנות. חלק מהבעיה נובע מחוסר מודעות מספקת מצד הרשויות, הממהרות לראות בכל מהגר ומהגרת איום דמוגרפי, ולא קורבנות בפוטנציה. המצב הזה מטיל גם עלינו, הציבור, וגם על הרשויות, אחריות מיוחדת כלפי מי שהוזמנו לכאן ע”י המדינה. אנחנו אלה שנתקלים באנשים ברחוב, בתור לסופר, בדואר ובקופות החולים. עלינו האחריות להיות ערניים ולהבחין אם עובד או עובדת נראים במצב בריאותי ירוד; אם המעסיק מגביל את צעדיהם, אם נראה שעובד לא יוצא מהבית או אם הוא או היא סובלים מיחס משפיל. כך למשל, מ’, עובדת סיעוד מהפיליפינים, ניצלה ע”י ערנות של עובדת בבית הסמוך. אותה עובדת ראתה שמ’ אף פעם לא יוצאת מהבית, והניחה ליד פח הזבל טלפון נייד עם מספרי טלפון של גורמי סיוע – וכך מ’ ניצלה.

את הסימנים המחשידים תוכלו למצוא כאן. בנוסף, אנו מפיצים דפי מידע לקהילות בשפות שונות (אותם ניתן למצוא בתחתית העמוד הראשי של האתר) – על מנת שהמהגרים עצמם ידעו את זכיותיהם. אם את או אתה מכירים עובדת שלא מאפשרים לה לקחת ימי חופש, שהמעסיק מחזיק בדרכון שלה, שלא מאפשרים לה לצלצל לחברים ולמשפחה, שאסור לה לצאת מהבית באופן חופשי או כל סימן מחשיד אחר – אנא פנו אלינו, וסייעו לנו למגר את הסחר בישראל.

לפניות –
SOS@hotline.org.il | 050-8848250

english131116

x